Webinárium

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének számviteli feladatai, az egyszerűsített végelszámolás új szabályai

Leírás

Időpont: 2018.11.27. kedd 10:00 – 12:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont
 • Pénzügyminisztérium: 3 kreditpont (számvitel / vállalkozási)

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2018.11.272,5BudapestV18F079900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

Tematika 150 perc

1. Az egyszerűsített végelszámolás új szabályai (30 perc )

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Kihirdetve: 2017. december. 18.

 • A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha
  • a) a Szt. (155. §)szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
  • b) végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi.
 • A cég az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően jelenti be az adóhatósághoz.
  Egyszerűsített végelszámolás általános számviteli lefolyása a végelszámolás szabályai szerint történik:
 • Tevékenységet záró beszámoló készítési kötelezettség (30 napon belül)
  • Osztalékról lehet dönteni
  • Fejlesztési tartalék nem képezhető
  • Korábban képzett, fel nem használt fejlesztési tartalék megszüntetése (adó + késedelmi pótlék bevallása és adó megfizetése
 • Végelszámolási nyitó mérleg (75 napon belül, nem kötelező) - a végelszámoló jogosult
  • a nyitó mérleg adatait módosítani
  • felvenni eszközöket, kötelezettségeket
  • tételes jegyzéket összeállítani
  • a jegyzék szerinti adatokat könyvelni
  • korrigált nyitó mérleget készíteni
 • A cég az egyszerűsített végelszámolás befejezését tartalmazó adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére:
  • elfogadott vagyonfelosztási javaslatot
  • határozatot a cég megszüntetéséről. (A vagyonfelosztási javaslat és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el)
 • Vagyonfelosztási javaslat
 • számviteli beszámoló, leltár alapján készül.
  • Logikája: a kötelezettségekhez rendeli az eszközöket
  • Kötelezettségek lehetnek
   • a társaság vagyonába nem tartozó eszközök miatti kötelezettségek
   • a mérlegben kimutatott kötelezettségek
   • egyéb kötelezettség miatta tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek
 • Az értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság - a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén - törli a céget a cégjegyzékből.
 • Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, ha
  • a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít,
  • végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy
  • az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő (150 nap) egyébként eltelt.

2. A jogutód nélküli megszűnés általános szabályozása

2.1. A végelszámolás számviteli feladatai (35 perc)

A beszámoló elkészítésekor, és a könyvvezetés során alkalmazandó alapelveknek
A végelszámolási eljárás megindítása
A végelszámolás folyamata
A végelszámoló feladatai
Főkönyvi és analitikus nyilvántartás alkalmas legyen arra, hogy elkészíthető legyen

 • A korrigált végelszámolási nyitómérleg
 • Az üzleti évenként készítendő számviteli beszámoló
 • A számviteli adatokra épülő adóbevallások
 • A végelszámolás befejezésekor a piaci értéken történő értékelés, és a vagyonfelosztási javaslat

Határidők, letétbe helyezés
A tevékenységet lezáró beszámoló formája
A végelszámolási nyitómérleg
A korrigált végelszámolási nyitó mérleg felépítése

2.2. A végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatok ( 35 perc)

A végelszámolás első üzleti évéről készített beszámoló mérlegének felépítése
A végelszámolás első üzleti évéről készített beszámoló eredmény kimutatásának felépítése

3. Könyvvizsgálat (10 perc)

A végelszámolás időszaka alatt a könyvvizsgálat tekintetében a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a végelszámoló a cégbíróság döntése alapján a cég vagyonához tőke-hozzájárulás teljesítésére köteles, a végelszámoló által teljesített tőke-hozzájárulást a saját tőkébe, azon belül az eredménytartalékba kell helyezni.
A vitatott hitelezői igények fedezetére lekötött tartalékot kell képezni, és a hitelezőket követeléseik ezen minősítésről értesíteni kell.

4. Végelszámolást lezáró beszámoló közzététele és letétbehelyezése (10 perc)

A végelszámolás befejezésének időpontját is meg kell határozni, ez a tulajdonosi kör saját döntése, erre vonatkozóan jogszabályi előírás csak annyiban van, hogy ez nem lehet későbbi, mint a végelszámolás kezdő időpontjától számított 3 év.

A végelszámolás tartalmilag akkor fejezhető be, ha a társaság a hitelezőit kielégítette, behajtotta a követeléseit, illetve vagyoni elemeit értékesítette.

A végelszámolás befejezésekor az eszközök értékelése

5. Speciális adózási móddal rendelkező társaságok végelszámolása, visszatérés a számviteli törvény hatálya alá (EVA, KATA adóalanyok esetében) (20 perc)

6. A végelszámolás befejezésének speciális esetei ( 10 perc)

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.