REGISZTRÁLJON
Input:
Szeminárium

A GDPR új szabályai a munkahelyi adatkezelésben

Egyéb információk

Időpont: 2020.04.15. szerda 09:30 – 15:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Helyszín: Ravak Business Center, 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 125.

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 5 kreditpont a 2020.04.15.-én megrendezésre kerülő szemináriumra!
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont a 2020.04.15.-én megrendezésre kerülő szemináriumra!

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2020.04.154*45 percBudapestSZ20F0124990 FT + 27% ÁFAKötelező regisztráció
2020.05.264*45 percBudapestSZ20F0324990 FT + 27% ÁFAKötelező regisztráció
2020.06.114*45 percBudapestSZ20F0424990 FT + 27% ÁFAKötelező regisztráció

Tematika

A GDPR szabályai a munkahelyi adatkezelésben

Szeminárium tematika

225 perc

A munkaviszony előtt, alatt és után is számtalan személyes adatot kezel a munkáltató, ráadásul nem csak a munkavállalók személyes adatait, hanem a családtagokét is, ezért nagyon fontos az adatkezelő működésére vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése és a belső szabályzatok frissítése.

I. Alapvető fogalmak  és magyarázatuk (20 perc)

A GDPR szerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Érintett

„Érintett” a munkavállaló, azonban nem csak a már munkaviszonyban álló munkavállaló minősülhet azonosítható természetes személynek: „érintett” lehet az álláspályázatra jelentkező vagy éppen a munkavállaló hozzátartozója is, hiszen a munkáltató rájuk vonatkozóan is kezel személyes adatokat, amelyek alapján az illető beazonosítható.

Különleges Adat

Különleges adat például a szakszervezeti tagságra vonatkozó adat, az egészségügyi adat vagy éppen a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, pl. az arckép –(fényképes munkahelyi belépőkártyák)

Adatkezelő

A GDPR szerint az adatkezelés nem más, mint a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Ilyen művelet lehet a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A GDPR szerint kell eljárni az online és offline álláspályázatokra beérkezett önéletrajzok gyűjtése, tárolása, azaz adatkezelése során.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő fogalmától eltér az „adatfeldolgozó” fogalma: ez az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Adatfeldolgozó lehet például a könyvelő vagy a bérszámfejtést végző társaság, amely a munkavállalói jelenléti adatokat, az esetleges adókedvezményre jogosító körülményeket összesíti és ez alapján számfejti a munkabért

II. Adatkezelési elvek (20 perc)

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság

Az adatkezelési elveknek meg kell megfelelni a GDPR szerint, amelyek nélkülözhetetlenek a HR tevékenységek körében is.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

III. Jogalapok, mikor jogszerű az adatkezelés (20 perc)

A GDPR rendelet összesen hat jogalapot határoz meg az adatkezeléssel összefüggésben, tehát valamelyiknek – vagy többnek – meg kell felelnünk annak érdekében, hogy a HR adatkezelése jogszerű legyen.

  1. Hozzájárulás
  2. Szerződés teljesítése
  3. Jogi kötelezettség teljesítése
  4. Az érintett létfontosságú érdeke
  5. Közhatalmi jogosítvány gyakorlása
  6. Jogos érdek

IV. 1. Munkahelyi adatvédelem változásai, a munkavállalók ellenőrzései (35 perc)

Céges eszközök használata (laptop, telefon) magáncélra. Erkölcsi bizonyítvány kérdésköre. Visszaélés-bejelentési rendszer módosulása. Egészségügyi adatok kezelésének szabályozása. Változások a kamerás megfigyelésben. Változások a biztosítási szektorban. Pmt. változásai. 

IV. 2. GDPR kötelező adatkezelések felülvizsgálata, magatartási kódexek létrehozásának szükségessége (45 perc)

Tekintsük át a jelenlegi adatkezeléssel kapcsolatos folyamatokat, a kezelt adatok körét és azt, hogy megfelelő jogalap áll-e rendelkezésre az adatkezeléshez. Célszerű, hogy a GDPR-alapelvek tükrében nézzük meg, hogy azoknak megfelelünk-e. Nézzük át azt is, hogy az érintettek (pl. álláspályázatra jelentkezők, munkavállalók) jogai biztosítottak-e a jelenlegi folyamatokban.

IV.3. Operatív intézkedések (10 perc)

Vegyük kézbe a meglévő adatkezelési dokumentációt és ha szükséges, módosítsuk azokat.

V. Ellenőrzés és megfelelőség (30 perc)

A GDPR-nak való megfelelés nem egy egyszeri esemény, az adatvédelmi mechanizmusokat folyamatosan biztosítani kell. A technika fejlődésével, újabb és újabb toborzási, kiválasztási, adattárolási stb. eszközök megjelenésével folyamatosan tartani kell a lépést adatvédelmi szempontból is. Célszerű tehát, hogy minden téren és folyamatosan biztosított legyen a GDPR-nak való megfelelés.

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

VI. Esettanulmány feldolgozása a NAIH által az elmúlt egy évben hozott határozatok alapján (45 perc)

Konzultáció

Szeminárium beosztása

09:30 – 10:00 – Regisztráció
10:00 – 11:00 – Alapvető fogalmak, adatkezelési elvek, jogalapok
11:00 – 11:35 – Munkahelyi adatvédelem változásai, a munkavállalók ellenőrzései
11:35 – 12:00 – Szünet
12:00 – 13:25 – GDPR kötelező adatkezelések felülvizsgálata, operatív intézkedések, ellenőrzés és megfelelőség
13:25 – 13:45 – Szünet
13:45 – 14:30 – Esettanulmány feldolgozása
14:30 – 15:30 – 1 órás kötetlen beszélgetés a témában Kisgyörgy Ilonával, ahol a résztvevők kérdéseket tehetnek fel

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.