REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai a 2019 évi LXXIII. törvény és a 2019. évi C. törvény alapján és a beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során

Egyéb információk

Időpont: 2020.03.05. csütörtök 10:00 – 12:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 3 kreditpont (számviteli)
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2020.03.052,5On-lineV20F019900 FT + 27% ÁFAKötelező regisztráció

Tematika

A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai  a 2019 évi LXXIII. törvény  és a 2019. évi C. törvény alapján és a beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során

Tematika 150 perc

I. A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai (60 perc)

I.1. 2019. július 23-án kihirdették az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvényt, amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes előírásait. (40 perc)

Új fogalmak (20 perc)

  • az árbevétel-elszámolást, 
  • szerződés elszámolási egysége
  • teljesítési fok
  • a befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék értékének meghatározását, 
  • készültségi fok
  • az időbeli elhatárolásra vonatkozó rendelkezéseket,
  • a céltartalék képzésre vonatkozó előírást.

Időbeli elhatárolás (10 perc)

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 32. § (8) bekezdése szerint] a szerződés elszámolási egysége (áfa nélküli) teljes szerződéses ellenértékének mérleg fordulónapi teljesítési fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételt.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 44. § (7) bekezdés szerint] a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége teljes szerződéses ellenértékének a mérleg fordulónapi teljesítési fok arányában számított összegét áfa nélkül.

Céltartalék (10 perc)

Az Szt. előírása szerint [41. § (1) bekezdés] céltartalékot az eddigiek mellett (a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségek) képezni kell a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteségre is, ha az a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennáll, de összege vagy esedékességének időpontja még bizonytalan, és arra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

A változásokat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, de alkalmazni lehet a 2019. üzleti év beszámolójára, illetve a 2020. előtt megkötött szerződésekre is az Szt. 177. § (77)–(78) bekezdése szerint. 

I.2. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény IX. Fejezete módosította a számviteli törvényt. (20 perc)

Az eredménytartalék növekedésének újabb esete:  

-  gazdasági társaságnál a  lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegét az  eredménytartalék javára kell átvezetni a lemondás időpontjával, amennyiben a  gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a  pótbefizetésből származó követeléséről lemond.

A  vagyonmérleg (a  vagyonmérleg-tervezet, a  végleges vagyonmérleg) és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálati kötelezettségének új rendelkezése az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény előírásai alapján.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmának bővülése.

Az egyszerűsített vállalkozói adóra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése és törlése a számviteli törvényből. 

A  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019.  évi C.  törvénnyel megállapított  a számviteli törvény  37.  § (1)  bekezdés g)  pontját, 38.  § (11)  bekezdését, 80.  § (2)  bekezdését, 114/B.  § (4)  bekezdés e)  pontját, 139.  § (2)  bekezdés e)  pontját először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

A számviteli törvény 37.  § (1)  bekezdés g)  pontját, 38.  § (11) bekezdését, 114/B. § (4) bekezdés e) pontját, 139. § (2) bekezdés e) pontját a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

II. A beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során (90 perc)

1.) Könyvviteli zárlat Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. A könyvviteli zárlat időpontja, gyakorisága (15 perc)

2.) Fordulónap és mérlegkészítés közötti elszámolások. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: (15 perc)

Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások

Céltartalékkal kapcsolatos elszámolások,

Leltáreltérések 

5.) Eszközök, források értékelése (15 perc)

6.) Eredménykimutatás tartalmi elemei, tagolása (belföldi és export árbevétel minősítése, besorolása; egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jellemzőbb tételei, pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai) (10 perc)

7.) Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés (Kiegészítő melléklet adattartalmának módosítása, kötelező tartalmi elemek 2019-es cash flow kimutatás, könyvvizsgálati tapasztalatok a kiegészítő melléklet vizsgálatakor; üzleti jelentés szerepe) (15 perc)

8.) Könyvvizsgálati kötelezettség (10 perc)

9.) Beszámoló közzététele és letétbe helyezése (határidők, szankciók) (10 perc)

Konzultáció

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.