REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai a 2019 évi LXXIII. törvény és a 2019. évi C. törvény alapján és a beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során

Egyéb információk

Időpont: 2020.03.05. csütörtök 10:00 – 12:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 3 kreditpont (számvitel/vállalkozási)
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2020.03.052,5On-lineV20F019900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai  a 2019 évi LXXIII. törvény  és a 2019. évi C. törvény alapján és a beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során

Tematika 150 perc

I. A számviteli törvény 2020. január 1-től bevezetésre kerülő változásai (60 perc)

I.1. 2019. július 23-án kihirdették az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvényt, amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes előírásait. (40 perc)

Új fogalmak (20 perc)

  • az árbevétel-elszámolást, 
  • szerződés elszámolási egysége
  • teljesítési fok
  • a befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék értékének meghatározását, 
  • készültségi fok
  • az időbeli elhatárolásra vonatkozó rendelkezéseket,
  • a céltartalék képzésre vonatkozó előírást.

Időbeli elhatárolás (10 perc)

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 32. § (8) bekezdése szerint] a szerződés elszámolási egysége (áfa nélküli) teljes szerződéses ellenértékének mérleg fordulónapi teljesítési fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételt.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 44. § (7) bekezdés szerint] a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége teljes szerződéses ellenértékének a mérleg fordulónapi teljesítési fok arányában számított összegét áfa nélkül.

Céltartalék (10 perc)

Az Szt. előírása szerint [41. § (1) bekezdés] céltartalékot az eddigiek mellett (a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségek) képezni kell a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteségre is, ha az a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennáll, de összege vagy esedékességének időpontja még bizonytalan, és arra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

A változásokat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, de alkalmazni lehet a 2019. üzleti év beszámolójára, illetve a 2020. előtt megkötött szerződésekre is az Szt. 177. § (77)–(78) bekezdése szerint. 

I.2. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény IX. Fejezete módosította a számviteli törvényt. (20 perc)

Az eredménytartalék növekedésének újabb esete:  

-  gazdasági társaságnál a  lekötött tartalékban kimutatott pótbefizetés összegét az  eredménytartalék javára kell átvezetni a lemondás időpontjával, amennyiben a  gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a  pótbefizetésből származó követeléséről lemond.

A  vagyonmérleg (a  vagyonmérleg-tervezet, a  végleges vagyonmérleg) és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálati kötelezettségének új rendelkezése az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény előírásai alapján.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopa tartalmának bővülése.

Az egyszerűsített vállalkozói adóra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése és törlése a számviteli törvényből. 

A  Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019.  évi C.  törvénnyel megállapított  a számviteli törvény  37.  § (1)  bekezdés g)  pontját, 38.  § (11)  bekezdését, 80.  § (2)  bekezdését, 114/B.  § (4)  bekezdés e)  pontját, 139.  § (2)  bekezdés e)  pontját először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

A számviteli törvény 37.  § (1)  bekezdés g)  pontját, 38.  § (11) bekezdését, 114/B. § (4) bekezdés e) pontját, 139. § (2) bekezdés e) pontját a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

II. A beszámoló készítés folyamata a 2019-es üzleti év zárása során (90 perc)

1.) Könyvviteli zárlat Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. A könyvviteli zárlat időpontja, gyakorisága (15 perc)

2.) Fordulónap és mérlegkészítés közötti elszámolások. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: (15 perc)

Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások

Céltartalékkal kapcsolatos elszámolások,

Leltáreltérések 

5.) Eszközök, források értékelése (15 perc)

6.) Eredménykimutatás tartalmi elemei, tagolása (belföldi és export árbevétel minősítése, besorolása; egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jellemzőbb tételei, pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai) (10 perc)

7.) Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés (Kiegészítő melléklet adattartalmának módosítása, kötelező tartalmi elemek 2019-es cash flow kimutatás, könyvvizsgálati tapasztalatok a kiegészítő melléklet vizsgálatakor; üzleti jelentés szerepe) (15 perc)

8.) Könyvvizsgálati kötelezettség (10 perc)

9.) Beszámoló közzététele és letétbe helyezése (határidők, szankciók) (10 perc)

Konzultáció

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.