Webinárium

Áfa bevallás, adatszolgáltatási kötelezettség és önellenőrzés szabályai

Egyéb információk

Időpont: 2018.07.13. péntek 10:00 – 12:30

Előadók: Nagyné Véber Györgyi

Kreditpontok:

 • Nemzetgazdasági Minisztérium: 3 kreditpon (Nem számviteli/Vállalkozási)
 • Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2018.07.132,5On-lineV18F039900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Ask for a new workshop term

Tematika

Áfa bevallás, adatszolgáltatási kötelezettség és önellenőrzés szabályai

1. Bevezető (60 perc)
Az adóbevallás szabályainak ismerete elengedhetetlen a helyes adózói gyakorlat kialakításához. Különös jelentőséget ad a témakörnek, hogy a belföldi adatszolgáltatási kötelezettség szabályai jelentősen megváltoznak 2018. 07. 01-jétől. 2018. január 1-jétől az adózás rendjének szabályai - amelyek érintik az adóbevallást, adatszolgáltatást és önellenőrzést is - rendszerszerű változáson mentek keresztül, továbbá egyes szabályai beépültek az áfa törvénybe.
Tárgyaljuk az áfa bevallásra kötelezettek körét, ide értve az alanyi adómentesek és a speciális adózói körbe tartozók bevallási kötelezettségét, az áfa bevallás kitöltésének szabályait, ezen belül az áfa bevallási gyakoriságot és az évközi értékhatár átlépés esetén követendő eljárást, egyes adóbevallási és a tájékoztató sorok tartalmát és a belföldi és Közösségi adatszolgáltatási kötelezettségeket.
A számlahelyesbítések miatt vevői és eladói oldalon is felmerül a kérdés, hogy kell-e és mely esetekben önellenőrzési áfa bevallást beadni, vagy sem? Részletesen tárgyaljuk az önellenőrzési áfa bevallás elkészítésének szabályait, ide értve a pótlékszámítás, a jegyzőkönyv és nyilvántartás készítés szabályait, továbbá az önellenőrzések során felmerülő belföldi és Közösségi adatszolgáltatás módosításának eseteit.

2. ÁFA adóbevallás szabályai (40 perc)
2.1. Áfa bevallásra kötelezettek

 • alanyi adómentesek áfa bevallási kötelezettsége alanyi adómenteség fennállása alatt,
 • alanyi adómentesség értékhatárának átlépésekor követendő szabályok és bevallási és bejelentési kötelezettség
 • speciális adózói körbe tartozók adóbevallási kötelezettsége áfa tv. 20. § (1) d, dc pontok 1886-os bevallásra vonatkozó szabályok

2.2. Adóbevallás teljesítésére vonatkozó előírások

 • bevallás-gyakoriság meghatározása
 • soron kívüli adóbevallási kötelezettség
 • évközi átlépés szabályai
 • bevallás, késedelmes teljesítése, pótlása

2.3. Egyes adóbevallási sorok tartalma

 • fordított adózás alá eső kiállított és befogadott számlák helye az áfa bevallásban,
 • fordított adózással értékesített és beszerzett mezőgazdasági termékek, acélipari termékek
 • különleges eljárással megállapított adó
 • saját előállítású új eszköz utáni áfa bevallás és levonási joggyakorlás feltételei
 • adómentes ügyletek, 5%-os, 18%-os és 27 %-os áfa mérték alá sorolt termékek és szolgáltatások
 • adókulcsváltozások 2018-tól
 • közösségi ügyletek és áfa hatályán kívüli ügyletek szerepeltetése az áfa bevallásban
  • az áfa bevallás sorainak kapcsolata az adatszolgáltatással
  • árfolyamszámítás, adóalap meghatározás szabályai (áfa tv. 80. §)
  • teljesítés helyének meghatározása és jelentősége az áfa fizetés és bevallás szempontjából
  • mi a teendő, ha termékbeszerzés esetén nem érkezik meg a bevallásig a számla
 • számlamódosítások az áfa bevallásban
  • kibocsátott helyesbítő és stornó számlák az áfa bevallásban
  • befogadott helyesbítő számlák áfa levonásának szabályai,
  • negatív előjelű befogadott helyesbítő számlák szerepeltetése az áfa bevallásban,
  • közösség más tagállamából beszerzés számla módosításának kezelése
 • az áfa bevallás tájékoztató sorainak tartalma
 • fizetendő adót növelő tételek szerepeltetése az áfa bevallásban
 • a levonható áfa szerepeltetése az áfa bevallásban
  • tételesen és arányosan levonható áfa
  • közösségen belüli beszerzések levonható áfájának szerepeltetése
  • arányosított áfa különbözet elszámolása a bevallásban
 • levonható áfa adóbevallásban történő szerepeltetésének feltételei
  • mely esetekben lehet számla nélkül beállítani a levonható áfát
  • a levonási jog későbbi érvényesítésekor mikor kell önellenőrzési bevallást beadni
 • az áfa visszaigénylés, kiutalás, átvezetés szabályai, feltételei, határidők
  • köztartozásokra való visszatartás
  • jó adózói minősítés jelentősége a kiutalási határidő szempontjából
  • mi történik, ha a NAV késve teljesíti a kiutalást?

3. Adatszolgáltatási kötelezettségek (50 perc)
3.1. Belföldi ügyletek adatszolgáltatása

 • M-es adatlap, befogadott 100 000 Ft-ot meghaladó áfa tartalmú számlák jelentése
 • kibocsátott számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
  • On-line számlázás,
  • kézi számlák adatszolgáltatása

3.2. Közösségi ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

 • szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés, szolgáltatás igénybevétel és termékbeszerzés jelentésének szabályai
 • teljesítési időpont, adóbevallási, adatszolgáltatási kötelezettség időpontja,
 • forintra történő átszámítás, adóalap megállapítás szabályai
 • A60-as nyomtatvány kitöltési szabályai és összefüggései az áfa bevallás soraival

3.3. Áfa bevallás önellenőrzése

 • az önellenőrzés ART és áfa szabályai
  • önellenőrzésre való jog,
  • önellenőrzési szándék bejelentése az adóhatósághoz
  • elévülés szabályai,
  • kell-e önellenőrzési áfa bevallást beadni, ha az elszámolandó adó nem változik
  • önellenőrzés joghatása,
  • önellenőrzési áfa bevallás elkészítése, jegyzőkönyv, nyilvántartás adattartalma
  • helyesbítés és önellenőrzés közötti különbség
 • kibocsátott számlák módosítása során mely esetekben szükséges önellenőrzés és mely esetekben nem
 • a fordított adózás alá eső ügyletek helyesbítése esetén mely esetben keletkezik önellenőrzési kötelezettség
 • a határozott időszakos ügyletek utáni áfa bevallási kötelezettség
 • határozott időszakos ügyletek számlahelyesbítéseinek kezelése az áfa bevallásban
 • befogadott számlák és befogadott helyesbítő, stornó számlák esetében mely esetekben szükséges önellenőrzés és mely esetekben nem (Áfa tv. 153/A, B, C,D §-ai)
 • adólevonással kapcsolatos önellenőrzési szabályok

3.4. Önellenőrzési pótlékszámítás szabályai

  • pótlékalap,
  • számítási időszak,
  • az önellenőrzés joghatása
 • következő időszakra átvihető követelés kezelése önellenőrzés esetén
  • göngyölített követelés önellenőrzése esetén a pótlékszámítás szabályai
 • belföldi adatszolgáltatás helyesbítése önellenőrzéssel, számlamódosítással összefüggésben
  • közösségi ügyletek adatszolgáltatásának módosítása önellenőrzéskor

Előadó / szerző

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.