REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

Beszámolókészítés mikrogazdálkodói kormányrendelet szerint

Egyéb információk

Időpont: 2020.06.09. kedd 10:00 – 12:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 3 kreditpont (számvitel / vállalkozási)
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2020.06.09150 percOn-lineV20F069900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló  398/2012 (XII. 20.) kormányrendelet 2020. január 1-től alkalmazandó előírásai,  áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra bevételi nyilvántartás bevezetése  után, sajátos szabályok a betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során

Tematika 150 perc

1. Bevezetés

1.1. Ki választhatja

1.2. Eltérések a számviteli törvény szerinti beszámolókhoz képest

1.3. Könyvvezetési kötelezettség

A mikrogazdálkodó kettős könyvvitelt köteles vezetni. A könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik. A mikrogazdálkodói beszámoló forinttól eltérő devizanemben nem készíthető. A mikrogazdálkodói beszámolót alátámasztó főkönyvi nyilvántartást forinttól eltérő devizanemben nem lehet vezetni. 

2. Új előírások 2020-tól a kormányrendeletben

2. 1. Kis értékű tárgyi eszközök bemutatása 

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegén fel kell tüntetni a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök (a továbbiakban: kis értékű eszközök) egy összegű értékcsökkenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha az kisebb, mint 200 ezer forint. 

2.2. Változások a mikrogazdálkodói számlatükörben

Törölt számlaszámok 2020-tól

 • a) „4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK” pont „45–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK” alpont „475. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása” pontja,
 • b) „5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK” pont „56. BÉRJÁRULÉKOK” alpont „562. Egészségügyi hozzájárulás” pontja,
 • c) „8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK” pont „891. Társasági adó” alpont „892. Egyszerűsített vállalkozói adó” pontja.

2.3. A mikrogazdálkodói beszámoló készítésére vonatkozó rendelkezések

A kettős könyvvitelt vezető mikrogazdálkodó az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal beszámolót köteles készíteni.

 „A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege” alcímében foglalt táblázat A:5 mezőjében

a „100 ezer” szövegrész helyébe a „200 ezer” szöveg lép.

2.4.  Karbantartás- felújítás (felújítás fogalmának pontosítása)

Az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontjától eltérően nem minősül felújításnak az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 200 ezer forintnál, akkor a 200 ezer forintot.

2.5. A vagyoni elemek év végi értékelését érintő speciális szabályok

2.5.1.  Az eszközök értékvesztése

A Számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerinti behajthatatlan követelésnek minősíthető külön bizonyítás nélkül a 200 ezer forintot meg nem haladó bekerülési értékű, 180 napja lejárt esedékességű követelés is.

Értékvesztést kell elszámolni a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, valamint a kormányrendelet 5. § (5) bekezdése szerinti, behajthatatlanná nem minősített, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában

 • a) több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának összegében,
 • b) több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának összegében,
 • c) több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának összegében.

2.5.2  Terv szerinti értékcsökkenés alkalmazása, terven felüli értékcsökkenés mértékének szabályozása

A kis értékű eszközök értékcsökkenését - a következő bekezdés kivételével - egy összegben kell elszámolni.

A mikrogazdálkodó – az előző bekezdéstől eltérően - a kis értékű eszközök egyösszegű leírása során 200 ezer forintnál kisebb értékhatárt is választhat. Ebben az esetben azonos értékhatárt kell alkalmazni minden kis értékű eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során.

2.6  Hatályba lépés

A kormányrendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, 5. § (3) és (5) bekezdését, 8. § (8) bekezdését, 10. § (3) bekezdését, valamint 1. és 3. mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

3. Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra bevételi nyilvántartás bevezetése  után 

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alól a kormányrendelet hatálya alá átkerült közkereseti társaságra, betéti társaságra, egyéni cégre, valamint ügyvédi irodára a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

3.1 Nyitó mérleg készítési kötelezettség bevételi nyilvántartás vezetése után

3.1.1. A nyitó mérleget leltárral kell alátámasztani, és az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket ténylegesen fizetendő összegben kell

3.1.2.  A saját tőke pedig az eszközök és kötelezettségek különbözeteként kerül kimutatás

3.1.3.  Az így összeállított nyitómérleget nem kell letétbe helyezni.

3.1.4. Az összeállítás határidejét a törvény nem határozta meg, de a kettős könyvvitel további vezetése csak akkor fog teljes képet mutatni, ha a nyitómérleget az áttéréshez minél közelebbi időpontban készítjük el.

3.1.5 Az első üzleti év beszámolójának előző évi oszlopában a nyitó mérleg adatait kell szerepeltetni, így lesz a nyitómérleg adata nyilvános.

3.1.6. Az eredménykimutatás előző év adatai természetesen üresen fog maradni.

4. Sajátos szabályok a betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során

 • a) a kormányrendelet 9. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, valamint az Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontját,
 • b) a kormányrendelet 10. §-t és az Szt. értékvesztésre vonatkozó szabályait és
 • c) - az Szt. 41. § (7) bekezdése kivételével - az Szt. céltartalék képzésre vonatkozó szabályait

nem kötelező alkalmaznia. 

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.