REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2019 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára

Leírás

Időpont: 2019.04.16. kedd 10:00 – 13:00

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 4 kreditpont számvitel / államháztartási

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2019.04.163On-lineV19F079900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

1. Aktuális számviteli kérdések (2*45 perc)

1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása (1*45 perc)

1.1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletet módosító jogszabályok

 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet

 Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. november 8., 2019. január 1.

 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

 Hatálybalépés: lépcsőzetes 2018. december 28., 2019. január

A) 2018. évtől alkalmazandó változások

Költségvetési könyvvezetés

 • a közhatalmi bevételek számviteli elszámolásának kiegészítése az előrehozott adóval [Áhsz. 40. § (3) bekezdés]

Pénzügyi könyvvezetés

 • pontosítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által adott megbízások elszámolásaival kapcsolatban [Áhsz. 47. § (3) bekezdés]

A beszámoló javítására vonatkozó rendelkezések

 • kérelem helyett tájékoztatás [Áhsz. 54/A. § (3)-(5) és 54/B. § (1)-(4) bekezdés]

Államháztartási szakterület

Átmeneti rendelkezés

 • a 2019. évi elemi költségvetésről teljesítendő adatszolgáltatásban alkalmazandó rovatrend [Áhsz. 56. §]

Egyéb pontosítások, módosítások

 • a tulajdonosi joggyakorló szervezet értelmezésének változása [Áhsz. 2. § (1) bekezdés]
 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok változása [Áhsz. 1. melléklet]
 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása a 2018. év végén hatályos címrenddel összhangban [Áhsz. 2. melléklet]

B) 2019. január 1-jétől alkalmazandó változások

Mérleg

 • éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetétek elszámolására vonatkozó rendelkezés [Áhsz. 49. § (1) bekezdés]

Rovatrend (15. melléklet)

 • változás a K1107., K121. és a K44. kiadási rovatok leírásában
 • változás a B311., B312., B351., B355. és a B36. bevételi rovatok leírásában 

Egyéb pontosítások, módosítások

 • a lekötött bankbetétek mérlegbeli szerepeltetésének pontosítása [Áhsz. 13. § (2a) bekezdés]
 • a társulás tulajdonába adott eszköz visszavételének elszámolására vonatkozó pontosítás [Áhsz. 15. § (3a) bekezdés]
 • a más különféle egyéb ráfordítások pontosítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény követelések értékesítésének (engedményezésének) elszámolására vonatkozó módosítása miatt [Áhsz. 26. § (11a) bekezdés e) pontja]

Államháztartási szakterület

 • a Kincstár által készítendő összevont (konszolidált) beszámolók határidejének módosítása [Áhsz. 37. § (7) bekezdés]
 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok változása [Áhsz. 1. melléklet]
 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklet] a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti címrend érvényesítése miatt

Államháztartási szakterület

1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (XI. 5.) PM rendelet

 Hatálybalépés: 2018. november 8.

Változások

 • 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) cím 2. pontjának pontosítása
 • 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) cím 4. és 5. pontjának módosítása
 • 1. melléklet V. Fejezet, Növekedések rész A) cím 7. pontjának pontosítása
 • 1. melléklet XII. Fejezet, O) cím 2. pont c) alpontjának pontosítása

Államháztartási szakterület

1.2. A saját tőke (1*45 perc)

1.2.1. A saját tőke elemeinek bemutatása

 • nemzeti vagyon induláskori értéke (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)
 • nemzeti vagyon változása (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)
 • egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)
 • felhalmozott eredmény (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)
 • eszközök értékhelyesbítésének forrása (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)
 • mérleg szerinti eredmény (a mérlegtétel tartalma, bekerülési értéke és főkönyvi nyilvántartása)

1.2.2. A saját tőke elemei változásainak jogcímei és számvitele

 • az egyes mérlegtételekre vonatkozóan külön-külön (nemzeti vagyon induláskori értéke, nemzeti vagyon változása, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, felhalmozott eredmény, eszközök értékhelyesbítésének forrása, mérleg szerinti eredmény) a növekedési és csökkenési jogcímek felsorolása és azok számviteli elszámolása
 • sajátos változások bemutatása pl.: alapítás, megszűnés, átalakítás 

1.2.3. Mérlegjelentésben történő megjelenítése

 • a saját tőke mérlegtételeire ható tipikus gazdasági eseményeknek a mérlegjelentés egyes oszlopaiban való megjelenése

Konzultáció Államháztartási szakterület

 2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2*45 perc)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításai

A költségvetési szerv alapítása, irányítása, felügyelete, szervezete, működése és képviselete

 • költségvetési szerv alapítása, az alapító okirat kiadásának szabályai
 • gazdasági szervezet által ellátandó feladatok

A költségvetés előkészítése és elfogadása

 • a fejezeti stabilitási tartalékra vonatkozó szabályok
 • a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tartalma

A költségvetés elfogadását követő feladatok

 • fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló rendelet készítése

A központi költségvetés előirányzatainak módosítása, átcsoportosítása

 • fizetési számlák közötti átutalás szabályai
 • többletbevétel felhasználása
 • a központi költségvetésről szóló törvény címrendjének kiegészítése
 • előirányzat-átcsoportosítás szabályai

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés

 • kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat esetében
 • több év, vagy költségvetési éven túli év előirányzatát terhelő kötelezettségvállalás szabályai
 •  Költségvetési felügyelő Államháztartási szakterület
 • költségvetési felügyelő jogállása
 • költségvetési felügyelő feladatai

A gazdálkodás sajátos szabályai

 • álláshelyzárolás szabálya
 • központosított illetményszámfejtés kötelezettek köre, eljárási szabályok

A támogatások

 • a támogatás formája
 • kedvezményezettek köre, összeférhetetlenségi szabályok
 • pályázat tartalma
 • a támogatási szerződéshez benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köre
 • fejlesztési célú, nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelése, folyósítása
 • helyi önkormányzatok részére nyújtott támogatások felhasználása
 • kedvezményezettet terhelő beszámolási kötelezettség szabályai

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

 • a beszámolók módosítása, önellenőrzés
 • lemondás szabályai
 • beszedési megbízás Kincstár által alkalmazása

A kincstári ellenőrzés

 • ellenőrzési jelentés

A Kincstár által vezetett számlák

 • kincstári körön kívüli számlatulajdonosok köre
 • fizetési számla, értékpapírszámla vezetése
 • felmentés a számlavezetési kötelezettség alól

Államháztartási szakterület

 • állampapír-vásárlás

A központi alrendszer finanszírozása

 • finanszírozási terv
 • előirányzat-felhasználási keret, előirányzat-felhasználási terv

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje

 • nettó finanszírozás eljárási szabályai
 • belföldi gépjárművek után beszedett adó megosztásának ellenőrzése

Maradványelszámolás

 • a kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt költségvetési maradványok köre
 • költségvetési maradványok felhasználásának szabályai

Adatszolgáltatási kötelezettségek

 • adatszolgáltatási bírság szabályai
 • előrejelzés a bevételek és kiadások várható alakulásáról, befizetési kötelezettség szabályai

Konzultáció

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.