Szoftver

Szabályzatok Komplex Gyűjteménye Online

Leírás

Kiadványunk elektronikus formában tartalmazza mindazokat az adatokat, hivatkozásokat, kiegészítő információkat, útmutatókat és iratmintákat, amelyek a számviteli szabályzatok, minőségbiztosítási vagy munkaügyi dokumentumok összeállításához szükségesek lehet.

Változás a programcsomagban! Az újdonságok ezentúl 3 csomagban érhetőek el: 

Az ALAP csomagban közel 400 iratminta található, a program kerső funkcióval és kedvencek menüvel bővült, valamint a dokumentumokat mától ABC sorrenbe rendezheti.

A Prémium csomagban hozzáférhet a Számlarend és Számlatükör szabályzatokhoz, közel 600 iratmintához és külön szolgáltatásként részt vehet online előadásunkon, amelynek résztvevőjeként kreditpont jár.

A Prémium Plusz csomag olyan iratmintákat tartalmaz, amelyeket a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzés során leggyakrabban megtekint, valamint új szolgáltatásként kérdéseit felteheti szakértőinknek telefonon vagy e-mailben.

SSTR Alap*SSTR PremiumSSTR Premium Plusz
Nettó ár: 27.029 Ft 36.990 Ft 47.990 Ft

*A Szabályzatok Komplex Gyűjteménye  Alap programcsomagunk megvásárlásával Ön igényt tarthat a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott 2 kreditpontra*,amely a termék megvásárlása esetén igényelhető.

A kreditpontok csak a 2017.01.20.-a után vásárolt Szabályzatok Komplex Gyűjteménye Alap csomag megrendelése esetén elszámoltatható.

Az Ügyfelek a kreditpontra vonatkozó igényüket a  Nemzetgazdasági Minisztérium által kifejezetten erre a célra létrehozott kormányzati portálon jelenthetik be.

Kiknek ajánljuk?

 • pénzügyi vezetőknek
 • könyvelőknek
 • adószakértőknek
 • HR vezetőknek
 • munkavédelmi szakembereknek
 • cégvezetőknek

Online felületünkön gyorsan és cégére szabva állíthatja össze a kötelező szabályzatokat, dokumentumokat. A szoftver sablonok segítségével dolgozik, ezért Önnek elég néhány kérdésre válaszolnia és a program automatikusan behelyettesíti azokat a dokumentumok megfelelő helyére.

A kiadvány közel 400 dokumentumot tartalmaz, amelyek nagy része a beépített sablonok segítségével egyszerűen cégre szabható.

SSTR ALAP:

400 iratminta, könnyű keresés, kedvencek megjelölése, a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott 2 kreditpont számoltatható el.

SSTR Premium:

Számlarend és számlatükör szabályzatok, munkajogi iratminták, precedens értékű jogesetek, online előadás kreditpont gyűjtési lehetőséggel.

SSTR Premium Plusz:

Közel 600 db iratminta és szabályzat, hotline telefonos és e-mail szolgáltatás, NAV által leggyakrabban ellenőrzött iratminták 6 évre visszamenőleg.

Az online verzióról itt olvashat.

Belépni a szabalyzatok-sst.dashofer.hu weboldalon keresztül tud.

Miért ajánljuk Önnek a kiadványt?

 

 • Segítségével elkerülhető a készpénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezések megsértéséből származó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírság.
 • Tartalmazza valamennyi kötelezően elkészítendő és ajánlott szabályzatot a számvitel, a munkaügy, a munkavédelem, az építészet, az informatika és az ISO területéről.
 • Szabályzatait könnyen cégére szabhatja, hiszen a program beépített sablonokkal dolgozik.
 • Elegendő néhány kérdésre válaszolni, amelyeket a program automatikusan beilleszt a dokumentum megfelelő helyére.
 • Hasznos dokumentumokat és formanyomtatványokat tartalmaz, melyek praktikus segítséget nyújtanak Önnek a mindennapi munka során.

Tartalom

Új dokumentumsablonok:

Gazdasági társaság: Nonprofit szervezetek 

 • Alapítvány alapító okirata
 • Alapítvány felügyelőbizottsági elnökének/tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Alapítvány kurátorának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Egyesület alapszabálya
 • Egyesület felügyelőbizottsági elnökének/tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata 
 • Egyesület ügyvezetőjének/elnökségi tagjának elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Egyszemélyes közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata
 • Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata
 • Közhasznú alapítvány alapító okirata
 • Közhasznú egyesület alapszabálya
 • Ingatlan használatára és székhelyként történő nyilvántartásba vételére feljogosító nyilatkozat Alapítvány részére
 • Iratkezelési szabályzat
 • Ingatlan használatára és székhelyként történő nyilvántartásba vételére feljogosító nyilatkozat Egyesület részére
 • Többszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése
 • Többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése

Új Munkatörvénykönyve: Új munkaügyi gyakorlatnak megfelelő tájékoztatások, értesítések

 • Értékelés munkavállaló munkájáról 
 • Felszólítás távollét igazolására
 • Igazolás munkaviszony megszűnésekor
 • Megállapodás munkakör megosztására
 • Megállapodás munkaügyi jogutódlásról 
 • Megállapodás szabadság kivételéről 
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Meghatalmazás munkáltatói jogkör átadására
 • Munkaszerződés határozatlan időre biztosítékadással
 • Munkaszerződés határozatlan időre, személyiségi jogok korlátozásával
 • Munkaszerződés határozatlan időre távmunkát végző munkavállaló részére
 • Munkaszerződés több munkáltató által
 • Munkaszerződés határozatlan időre, kölcsönzött munkavállaló részére
 • Tájékoztatás kölcsönzött munkavállaló számára
 • Tájékoztatás távmunkát végző munkavállaló részére
 • Tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Számvitel / Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat

 • Csoportos leltárfelelősségi megállapodás
 • Egyéni leltárfelelősségi megállapodás
 • Leltározási jegyzőkönyv

Kiadványunkban megtalálható további dokumentumok:

 • Gépjárművek üzemeltetési és igénybevételi szabályzata
 • Iratkezelési szabályzat
 • Reprezentációs szabályzat
 • Kül-, és belföldi kiküldetések elszámolásának rendjére vonatkozó szabályzat
 • Bizonylati szabályzat
 • Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat
 • Ajánlott nyomtatványok
 • Megbízólevél leltározáshoz
 • Leltározási ütemterv
 • Leltározási jegyzőkönyv
 • Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Ajánlott nyomtatványok
 • Selejtezési jegyzőkönyv
 • Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési rendjére vonatkozó szabályzat
 • Kimutatás
 • Nyilvántartás a kiadott munkaszámokról
 • Kimutatás a közvetett költségek felosztásának alapjául szolgáló mutatószámokról
 • Megismerési nyilatkozat
 • Önköltség számítási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat önálló pénztárossal nem rendelkező cégek
 • Pénztári nyilvántartások nyomtatványai
 • Megbízás házipénztár kezelésére
 • Megbízás házipénztár helyettesi feladat ellátására
 • Megbízás házipénztár ellenőri feladat ellátására
 • Felelősségvállalási nyilatkozat
 • Házipénztári forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora
 • Jegyzőkönyv házipénztár átadásáról
 • Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv címletjegyzék szerint
 • Meghatalmazás pénzeszköz átvételére
 • Pénztáros munkaköri leírása
 • Nyilatkozat munkavédelmi oktatáson való részvételről
 • Pénztári kulcs nyilvántartás
 • Felvett előleg nyilvántartás
 • Ügyfél-átvilágítási adatlap
 • Pénzügyi információs egységként működő hatóság elérhetősége
 • Pénzügyi információs egységként működő hatósággal kapcsolatot tartó személyek neve, beosztása, telefonszáma
 • Könyvelők részére
 • Ügyfél-átvilágítási adatlap
 • Pénzügyi információs egységként működő hatóság elérhetősége
 • Pénzügyi információs egységként működő hatósággal kapcsolatot tartó személyek neve, beosztása, telefonszáma
 • Adószakértők részére
 • Azonosítási adatlap a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §-ában előírt feladat végrehajtásához
 • Bejelentés a pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről
 • A szolgáltató választási lehetőségei saját belső szabályzatában a mintaszabályzatban megfogalmazott - nem kötelezően figyelembe veendő - ajánlástól való eltérésekre a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján
 • Kijelölt személy bejelentése
 • A szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet alapján
 • A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos büntetőjogi fogalmak
 • Könyvvizsgálók részére
 • A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzat
 • Számviteli politika
 • Napi pénztári jelentés
 • Cégautó üzemanyag elszámolása
 • Banknapló
 • Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.
 • Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.
 • Útnyilvántartás
 • Személygépkocsi használati engedély
 • Saját személygépkocsival történő munkábajárási utazási költségtérítés elszámolása
 • Üzemanyag elszámolás
 • Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás
 • Kiküldetési rendelvény
 • Személygépkocsi használati szabályzat
 • Üzleti ajándék értékének nyilvántartása
 • Vevőkkel (megrendelőkkel) szembeni követelések nyilvántartása
 • Transzferár nyilvántartás minta
 • Adatvédelmi szabályzat
 • Fizetési halasztás iránti kérelem
 • Mérséklési kérelem
 • Részletfizetési kérelem
 • Jegyzőkönyv adóellenőrzés megkezdéséről (minta)
 • Iratkezelési szabályzat
 • Az iratkezelés belső szabályozása
 • Társasági szerződés (Kft.) (archív)
 • Társasági szerződés (Bt.) (archív)
 • Tagjegyzék (Kft.) - egyszemélyes Kft. magánszemély tag esetén
 • Tagjegyzék (Kft.) - egyszemélyes Kft. céges tag estén (archív)
 • Tagjegyzék (Kft.) - többszemélyes Kft. esetén
 • Alapító okirat (Rt.)
 • Alapítói határozat (Kft.) - egyszemélyes Kft. esetén
 • Társasági szerződés (Kkt.) (archív)
 • Jegyzőkönyv taggyűlésről (Kft.) - többszemélyes Kft. esetén (archív)
 • Jegyzőkönyv taggyűlésről (Bt.) (archív)
 • Aláírási címpéldány (archív)
 • Meghatalmazás
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Belső ellenőri szabályzat
 • Nyilatkozat apport rendelkezésre bocsátásáról
 • Nyilatkozat ügyvezetői tisztség elfogadásáról (Bt.-Kkt.)
 • Nyilatkozat ügyvezetői tisztség elfogadásáról (Kft.)
 • Taggyűlési meghívó
 • Hirdetmény a társasági befolyásszerzésről
 • Hirdetmény a törzstőke leszállításáról
 • Nyilatkozat képviseleti jog átruházásáról (minta)
 • Egyesülési szerződés
 • Aláírás-minta
 • Egyszemélyes Kft. tagjegyzéke
 • Felügyelőbizottsági tagi tisztséget elfogadó nyilatkozata
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Kézbesítési megbízási szerződés
 • Székhelyhasználati engedély
 • Vezérigazgatói tisztséget elfogadó nyilatkozata
 • Vezető tisztségviselő nyilatkozata pénzbeli hozzájárulás befizetéséről
 • Egyszerűsített végelszámolás jegyzőkönyve (Bt.)
 • Egyszerűsített végelszámolás közzététele
 • Felszámolási kérelem
 • Végelszámoló összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Szövetkezet alakuló közgyűlés jegyzőkönyve
 • Szövetkezet alapszabálya
 • Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak elfogadó nyilatkozata
 • Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozata
 • Szövetkezet igazgatósági tagjának elfogadó nyilatkozata
 • Szövetkezeti tag kilépési nyilatkozata
 • Szövetkezeti tag belépési nyilakozata
 • Betéti társaság szerződés mintája
 • Egyéni cég alapító okirat mintája
 • Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okirat mintája
 • Egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
 • Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája
 • Közkereseti társaság szerződésmintája
 • Zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálymintája
 • Betéti társaság tagjainak gyűléséről készült jegyzőkönyv
 • Betéti társaság társasági részesedés átruházási szerződése
 • Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosítása
 • Korlátolt felelősségű társaság taggyűlési jegyzőkönyve
 • Korlátolt felelősségű társaság tőkekivonási közleménye
 • Üzletrész adásvételi szerződés
 • A számviteli politika
 • A számviteli politika tartalma
 • A pénzkezelési szabályzat
 • A pénzkezelési szabályzat tartalma
 • Az értékelési szabályzat
 • Az értékelési szabályzat tartalma
 • Átirányítás I. (archív)
 • Átirányítás II. (archív)
 • Kiküldetés (archív)
 • Kirendelés I. (archív)
 • Kirendelés II. (archív)
 • Étkezési juttatás nyilvántartása (archív)
 • Iskolakezdési támogatás nyilvántartása (archív)
 • Általános munkalap és keresetelszámolás (archív)
 • Bérnyilvántartó lap (archív)
 • Bérszámfejtő lap (archív)
 • Cafeteria szabályzat (archív)
 • Cafeteria tartozás levonás (archív)
 • Iskolakezdési támogatás nyilatkozat (archív)
 • Önkéntes egészségpénztári nyilatkozat (archív)
 • Önkéntes nyugdíjpénztári nyilatkozat (archív)
 • SZÉP kártya nyilatkozat (archív)
 • Béren kívüli juttatás 500.000 forintos nyilatkozat (archív)
 • Havi egyéni óranyilvántartó és elszámoló lap (archív)
 • Munkaruha nyilvántartás (archív)
 • Jövedelemigazolás (archív)
 • Kárigény bejelentése munkáltatói károkozásnál a munkavállaló által (archív)
 • A károsult munkavállaló felhívása kárigénye bejelentésére (archív)
 • Kártérítési határozat hiány formájában bekövetkezett kár miatt (archív)
 • Kártérítési határozat munkahelyen vétkesen okozott kár miatt (archív)
 • Válasz a munkavállaló kárigénye bejelentésére (elfogadott kárigény esetén) (archív)
 • Válasz a munkavállaló kárigénye bejelentésére (elutasított kárigény esetén) (archív)
 • Leltárfelelősségi megállapodás (a készletet egyedül kezelő munkavállalóval) (archív)
 • Leltárfelelősségi megállapodás a készlethiányért nem felelős munkavállalóval együttes kezelése esetén) (archív)
 • Beruházási vezető (archív)
 • Beszerzési vezető (archív)
 • Ellenőrzési vezető (archív)
 • Értékesítési vezető (archív)
 • Gazdasági igazgató (archív)
 • Gondnoksági vezető (archív)
 • Gyártásfejlesztési vezető (archív)
 • Gyártmányfejlesztési vezető (archív)
 • Humánpolitikai vezető (archív)
 • Jogi vezető (archív)
 • Kereskedelmi igazgatóság (archív)
 • Közgazdasági vezető (archív)
 • Marketing vezető (archív)
 • Minőségbiztosítási vezető (archív)
 • Munka- és tűzvédelmi vezető (archív)
 • Munkaügyi vezető (archív)
 • Műszaki igazgató (archív)
 • Pénzügyi vezető (archív)
 • Raktározási vezető (archív)
 • Szállítási vezető (archív)
 • Számviteli vezető (archív)
 • Szervezési, számítástechnikai vezető (archív)
 • Termelési igazgató (archív)
 • Termeléselőkészítési vezető (archív)
 • Termelésirányítási vezető (archív)
 • Titkárság vezető (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgató (archív)
 • Üzemfenntartási vezető (archív)
 • Üzemvezető (archív)
 • Üzletvezető (archív)
 • Részvénytársaság vezérigazgató (archív)
 • Bedolgozói szerződés (archív)
 • Felhasználói szerződés előadás megtartására (archív)
 • Megbízási szerződés minta (archív)
 • Munkaerő-kölcsönzésen alapuló munkaszerződés (archív)
 • Munkaerő-kölcsönzési szerződés (archív)
 • Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés (archív)
 • Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló szerződés (archív)
 • Távmunka-szerződés (archív)
 • Vállalkozási szerződés minta (archív)
 • Vállalkozói szerződés (archív)
 • Időbéres munkaszerződés (archív)
 • Munkaszerződés (archív)
 • Munkaszerződés módosítása (archív)
 • Munkaszerződés részmunkaidőre (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgató munkaszerződése (archív)
 • Kft. ügyvezető igazgatóhelyettes munkaszerződése (archív)
 • Vezetői munkaszerződés (archív)
 • Esélyegyenlőségi terv (archív)
 • Etikai Kódex (archív)
 • Kollektív szerződés (archív)
 • Munkaügyi szabályzat (archív)
 • Értesítés határozott időre létesített munkaviszony megszűnéséről (archív)
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés iránti kérelem (archív)
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel (archív)
 • Munkavállalói felmondás tudomásulvétele (archív)
 • Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt (archív)
 • Rendes felmondás a munkáltató részéről (archív)
 • Rendes felmondás a munkavállaló részéről (archív)
 • Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (archív)
 • Rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (archív)
 • A munkavállaló kötelezése tanfolyamon való részvételre minta (archív)
 • Tanulmányi szerződés tanfolyami rendszerű képzésre (archív)
 • Tanulmányi szerződés iskolai rendszerű képzésre I. (archív)
 • Tanulmányi szerződés iskolai rendszerű képzésre II. (archív)
 • Adatlap az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba történő bejelentésekhez (archív)
 • Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (minta) (archív)
 • Munkáltató gazdasági érdekeit védő (versenytilalmi) megállapodás (Minta) (archív)
 • Egyszerűsített munkaszerződés (archív)
 • Jelenléti ív (archív)
 • Étkezési juttatás nyilvántartása
 • Iskolakezdési támogatás nyilvántartása
 • Általános munkalap és keresetelszámolás
 • Bérnyilvántartó lap (archív)
 • Bérszámfejtő lap (archív)
 • Cafeteria szabályzat
 • Cafeteria tartozás levonás
 • Iskolakezdési támogatás nyilatkozat
 • Önkéntes egészségpénztári nyilatkozat
 • Önkéntes nyugdíjpénztári nyilatkozat
 • SZÉP kártya nyilatkozat
 • Béren kívüli juttatás 500.000 forintos nyilatkozat
 • Havi egyéni óranyilvántartó és elszámoló lap
 • Munkaruha nyilvántartás
 • Jövedelemigazolás
 • Céges autó juttatása (új)
 • Értesítés jutalomról (új)
 • Fizetés nélküli szabadság engedélyezése - gyermek gondozása (új)
 • Fizetés nélküli szabadság iránti kérelem - gyermek gondozása (új)
 • Fizetési felszólítás (új)
 • Munkaruha juttatás (új)
 • Rendkívüli munka díjazása (új)
 • Figyelmeztetés ellenőrzési kötelezettség elmulasztása miatt (új)
 • Figyelmeztetés késés miatt (új)
 • Fizetési felszólítás (új)
 • Írásbeli figyelmeztetés I. (új)
 • Írásbeli figyelmeztetés II. (új)
 • Jegyzőkönyv figyelmeztetés átadásának megkísérléséről (új)
 • Munkavégzés alóli mentesítés (új)
 • Kérelem szabadság kiadására (új)
 • Kötetlen munkarend elrendelése (új)
 • Megállapodás munkaközi szünet mértékéről (új)
 • Megállapodás szabadidő kiadásáról - rendkívüli munka (új)
 • Megállapodás szabadság több részletben történő kiadásáról (új)
 • Munkaidő beosztás I. (általános munkarend) (új)
 • Munkaidő beosztás II. (egyenlőtlen beosztás) (új)
 • Munkaidő beosztás módosítása (új)
 • Munkaidőkeret elrendelése (új)
 • Munkavállaló hozzájárulása készenléthez (új)
 • Rendkívüli munka elrendelése (új)
 • Ügyelet elrendelése (új)
 • Beruházási vezető
 • Beszerzési vezető
 • Ellenőrzési vezető
 • Értékesítési vezető
 • Gazdasági igazgató
 • Gondnoksági vezető
 • Gyártásfejlesztési vezető
 • Gyártmányfejlesztési vezető
 • Humánpolitikai vezető
 • Jogi vezető
 • Kereskedelmi igazgatóság
 • Közgazdasági vezető
 • Marketing vezető
 • Minőségbiztosítási vezető
 • Munka- és tűzvédelmi vezető
 • Munkaügyi vezető
 • Műszaki igazgató
 • Pénzügyi vezető
 • Raktározási vezető
 • Szállítási vezető
 • Számviteli vezető
 • Szervezési, számítástechnikai vezető
 • Termelési igazgató
 • Termeléselőkészítési vezető
 • Termelésirányítási vezető
 • Titkárság vezető
 • Kft. ügyvezető igazgató
 • Üzemfenntartási vezető
 • Üzemvezető
 • Üzletvezető
 • Részvénytársaság vezérigazgató
 • Esélyegyenlőségi terv
 • Etikai Kódex
 • Kollektív szerződés
 • Munkaügyi szabályzat
 • A munkaidő beosztása
 • Munkaszerződés iskolaszövetkezettel
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel II.
 • Munkaszerződés határozatlan időre időbérrel III.
 • Munkaszerződés határozatlan időre teljesítménybérrel I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre teljesítménybérrel II.
 • Munkaszerződés határozatlan időre versenytilalmi megállapodással
 • Munkaszerződés határozatlan időre I.
 • Munkaszerződés határozatlan időre II.
 • Munkaszerződés részmunkaidőre
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése a munkaidő beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalónak
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése pihenőnapra munkaidő-beosztás alapján foglalkoztatott munkavállalónak
 • Vezetői munkaszerződés határozatlan időre
 • Vezetői munkaszerződés határozott időre
 • Munkaszerződés módosítása átmeneti időre I.
 • Munkaszerződés módosítás átmeneti időre II.
 • Munkaszerződés módosítás bér
 • Munkaszerződés módosítás határozatlan idejűvé
 • Munkaszerződés módosítás hely
 • Munkaszerződés módosítás várandósság miatt
 • Vezetői megbízás visszavonása
 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről (Mt. 78. §)
 • Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről
 • Felmondás a munkáltató részéről - határozatlan idejű
 • Felmondás a munkáltató részéről - határozott idejű
 • Felmondás a munkavállaló részéről - határozatlan idejű
 • Felmondás a munkavállaló részéről - határozott idejű
 • Határozott idejű munkaviszony megszüntetés munkáltató részéről
 • Munkáltatói intézkedés azonnali hatályú felmondással kapcsolatban
 • Munkavállalói felmondás tudomásulvétele
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
 • Próbaidő alatti megszüntetés munkáltató részéről
 • Próbaidő alatti megszüntetés munkavállaló részéről
 • Tanulmányi szerződés iskolarendszerű képzésre
 • Tanulmányi szerződés tanfolyamrendszerű képzésre
 • Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (minta)
 • Munkavállaló tájékoztatása a betöltetlen helyekről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása a munkahelyi telefon hangrögzítővel történő ellátásról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása a vasárnapi munkavégzésről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása fizetésnélküli szabadság utáni munkába állításról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása kamerarendszerről (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása munkahelyi internet használatáról (új)
 • Munkavállaló tájékoztatása munkaidőkeretről (új)
 • Minőségirányítási kézikönyv
 • E-42 Minőségirányítási eljárás
 • E-43 A feljegyzések kezelése
 • E-61 Képzés, tudatosság és felkészültség
 • E-82 Belső audit
 • F-42-1 Érvényes dokumentumok jegyzéke
 • F-42-2-1 Módosítás nyilvántartó lap
 • F-42-3-1 Külső dokumentumok jegyzéke
 • F-42-4-1 Osztólista
 • F-61-1-1 Éves képzési terv
 • F-61-2-1 Oktatási feljegyzés
 • F-82-1-1 Belső audit éves terv
 • F-82-2-1 Belső audit program
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv I. (archív)
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv II. (archív)
 • Munkabaleseti napló
 • Beutalás alkalmassági vizsgálatra
 • Helyszíni adatgyűjtés
 • Meghallgatási jegyzőkönyv
 • Megfelelőségi nyilatkozat
 • Munkavédelmi oktatási napló
 • Jegyzőkönyv soron kívüli ellenőrzésről
 • A gazdálkodó szervek Tűzvédelmi Szabályzata
 • Nyilatkozat munkavállalótól tűzvédelmi oktatásról
 • Nyilvántartás tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról
 • Számítógépes infrastruktúra szabályzat
 • Számítógép átadás - átvételi jegyzőkönyv
 • Nyilatkozat számítógép átvételéről
 • Építési engedélyezési tervdokumentációhoz kötött tervezési szerződés
 • Építési engedély iránti kérelem
 • Fennmaradási engedély iránti kérelem
 • Használatbavételi engedély iránti kérelem
 • Bontási engedély iránti kérelem
 • Eltérési engedély iránti kérelem
 • Engedély nélküli építés bejelentése
 • Rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem
 • Telekalakítási engedély iránti kérelem
 • Pénzkezelési szabályzat önálló pénztárossal rendelkező cégek számára

Szerzők

 • Ágóiné Gacs Zsuzsa
 • Dr. Breznay Tibor
 • Dr. Bukovics István
 • Dr. Kápolna Ferenc
 • Lévai Zoltán
 • Lilien Lívia
 • Mérészné Szántó Irén
 • Miholics Tivadar
 • S. Csizmazia György
 • Szalai Lívia

Lektor: Baloghné Gáspár Anna

Kapcsolódó termékek

PRÉMIUM CSOMAG

Prémium ügyfélként minden olyan iratminta, szabályzat elérhető, amelyek az ALAP felhasználóknak, de az elérhető dokumentumok skálája szélesebb, valamint külön szolgáltatásként online előadásainkon vehet részt.

Ízelítő az új, frissített dokumentumokból, szabályzatokból és szolgáltatásról:

 • a Prémium csomag tartalmazza a Számlarend és Számlatükör szabályzatokat
 • közel 60 darab precedens értékű munkajogi jogesetet olvashat el
 • valamint néhány jogszabálytartalmához férhet hozzá
 • külön szolgáltatásként részt vehet havonta egyszer megrendezésre kerülő webináriumon, amelyen részvevőként kreditpontot adunk.

PRÉMIUM PLUSZ CSOMAG

Prémium Plusz ügyfélként közel 600 iratminta és szabályzat elérhető el, amelyeket könnyen és gyorsan alakíthat, formázhat saját igényeinek megfelelően. PRÉMIUM PLUSZ ügyfélként új szolgáltatásokat vehet igénybe, mint például:

 • Hotline telefonos szolgáltatás: A Prémium Plusz ügyfelek számára szakértőink hetente két órában a honlapon feltűntetett időpontban telefonon is elérhetővé válnak, akik  szívesen állnak rendelkezésükre munkajog vagy számvitel témakörben.
 • E-mail szolgáltatás: A Prémium Plusz előfizetők által e-mail formájában feltett kérdésekre szakértőink 48 órán belül választ adnak.
 • Hozzáférhet olyan szabályzatokhoz és iratmintákhoz 6 évre visszamenőleg, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése során a leggyakrabban előkerülnek.


Amennyiben kérdése van termékünkkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk
készséggel áll az Ön rendelkezésére az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Tel: 06 (1) 428 38 00,
E-mail: info@dashofer.hu