REGISZTRÁLJON
Input:
Szeminárium

Változások az adóellenőrzésben és a 2018 évközi adótörvény módosítások

Egyéb információk

Időpont: 2019. január

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Helyszín: Ravak Business Center, 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 125.

Ár: 27.990 Ft + ÁFA

Kreditpont: 

 • Elbírálás alatt!

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
Jelenleg nem áll rendelkezésre szeminárium dátum.

Konferencia beosztása

A konferencia beosztása:

 • 08:45 – 09:00 Regisztráció
 • 09.00 – 09:45 Az ellenőrzés alapvető szabályai
 • 09:45 – 10:30 Adóellenőrzés
 • 10:30 – 10:45 Kávészünet
 • 10:45 – 11:30 Az önellenőrzés szabályai
 • 11:30 – 12:15 Támogatói eljárás lefolytatása
 • 12:15 – 12:45 Ebédszünet
 • 12:45 – 13:30 Az adóellenőrzéshez kapcsolódó közvetlen szankciók
 • 13:30 – 14:15 SZOCHO, EHO, TBJ, Egészségügyi szolg. járulék
 • 14:15 – 14:30 Kávészünet
 • 14:30 – 15:15 ÁFA, TAO, innovációs járulék, KATA, KIVA
 • 15:15 – 16:00 Adók (helyi, baleseti, regisztrációs stb.)

Tartalom és Tematika

Változások az adóellenőrzésben és a 2018 évközi adótörvény módosítások

I. Változások az adóellenőrzésben

A NAV a vizsgálat által elérendő cél alapján határozza meg az ellenőrzés típusát.

Az ellenőrzés alapvető szabályai

A 207. évi CLI. törvény (Air.) az ellenőrzéstípusokra vonatkozó szabályokat keretjelleggel adja meg, a részletszabályokat az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet rögzíti.

Adóellenőrzés

 • egy bevallási adószak adott adónem esetében egyszer vonható ellenőrzés alá

Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés

 • lezárt ellenőrzéshez kapcsolódóan rendelhető el

Jogkövetési vizsgálat

 • egyes adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányuló jogkövetési vizsgálat
 • adatok gyűjtésére irányuló jogkövetési vizsgálat
 • gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló jogkövetési vizsgálat

Az önellenőrzés szabályai

 • ellenőrzés típusának hatása az önellenőrzési jogra

Támogatói eljárás lefolytatása
Az adóellenőrzéshez kapcsolódó közvetlen szankciók

 • adóbírság
 • késedelmi pótlék
 • mulasztási bírság

2018-as évközi adótörvény változások, melyeket először 2019-ben kell alkalmazni
Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)
1. érvényesíthető kedvezmények

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményt,
 • munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető az adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezményt,
 • a kutatók foglalkoztatása után járó, illetve
 • K+ F tevékenység utáni kedvezményeket

2. Munkaviszony jogellenes megszüntetése során a kifizetőt terhelő járulék voltozás

 • a kifizetőt terhelő adónak nem alapja a jövedelmet pótló kártérítés, illetve a keresetpótló járadék

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

 • a 14 százalékos EHO alkalmazhatóságát kiterjesztése a nem pénzbeli juttatásokra is.
 • Az EHO fizetési kötelezettség alóli mentesség
 • A külföldi pénznemről történő átszámítás új szabálya

A társadalombiztosítási járulékot (Tbj) érintő módosulások

 • a saját jogú nyugdíjas munkavállaló mentesül a biztosítási kötelezettség alól

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2019-től havi 7 500 forintra (napi 250 forintra) emelkedik.

Általános forgalmi adó

A számlaszintű adatszolgáltatás esetében a számlabefogadó oldalán lesz adminisztratív egyszerűsítés azzal, hogy eltörölésre kerül az adólevonási jogot gyakorló, számlabefogadó fél számára előírt összevont adatszolgáltatási kötelezettség.

Társasági adó

Adókedvezmények bővülése (lekötött tartalék, energia hatékonysági célokat szolgáló beruházás, munkahelyi óvoda üzemeltetésének költségei)

Innovációs járulék

A mikro- és kisvállalkozás szerinti minősítés elvégzésének új szabálya

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

 • A KATA tekintetében pontosításra került a bevétel fogalom
 • A KATA alanyiság választását kizáró új körülmény a végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás.

Kisvállalati adó (KIVA)

 • A kisvállalati adóalanyiság választási feltételeinek a bevétel és mérlegfőösszeg tekintetében rögzített értékhatára 1 milliárd forintra emelkedik.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Meddig lehet választani ezt az adózási formát?

Helyi adók

Rendeletalkotási szabadság a helyi önkormányzatok esetében

Népegészségügyi termékadó

Megszűnik az adóalany által szervezett egészségmegőrző program költségének NETÁ-ból való levonásának lehetősége

Baleseti adó, biztosítási adó
Megszűnik a baleseti adó. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás adózása a biztosítási adó keretein belül fog megvalósulni alacsonyabb adóteherrel (15%, de legfeljebb 83 Ft/gépjármű; személygépkocsira és motorkerékpárra vonatkozó biztosítás esetén 20%).

Regisztrációs adó

Csökken a kis és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adója.

Kulturális adó

A Szocho tv. módosítása tartalmazza a kulturális adóra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Az online fizetések ösztönzése jegyében a lakossági átutalások 20 ezer forintig mentesülnek a tranzakciós illeték alól. 2018. december 1-től a SZÉP kártyához tartozó fizetési számlára történő utalás kapcsán nem keletkezik tranzakciós illetékfizetési kötelezettség.

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság

A SZIT-ekre vonatkozó módosítások elsősorban a már létrejött SZIT-ek működése és tőzsdei jelenléte során felmerült gyakorlati kérdéseket rendezik (pl. épületépítési projekt szervezésének lehetővé tétele; osztalékfizetési szabályok pontosítása; elsőbbségi részvények kibocsáthatósága stb.).

Az adóigazgatási eljárást érintő módosulások (Art., Air és Avt.)

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.