REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása, a tőkeváltozás

Egyéb információk

Időpont: 2021.12.28. 10:00-12:30-ig

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 3 számvitel/vállalkozási kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 3 kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 3 kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 3 kreditpont
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2021.12.28150 percOn-linev21f0812990 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

A saját tőke  elemeinek számviteli elszámolása,  a tőkeváltozás könyvelésének időpontja, közbenső mérleg készítési kötelezettség,  az osztalék  és az osztalék elengedés számviteli elszámolása

Tematika 150 perc

1. Fogalmak, kapcsolódó mérlegtételek 

1.1. A saját tőkével kapcsolatos alapfogalmak

A számvitelben a saját tőke az a szabadon használható saját forrás, amelyet a tulajdonosok időbeli korlát nélkül a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak.

A vállalkozásoknak célszerű  a működő saját tőke összegét meghatározni, ami nem más, mint a mérleg szerinti saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvények és üzletrészek könyv szerinti értéke

1.2. A tőkeváltozás könyvelésének időpontja

A vállalkozónál az alaptőke, a törzstőke, az alapítói vagyon, az egyéb társasági részesedés felemelése, illetve leszállítása miatti jegyzett tőke-változást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával, illetve ha a változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.

A Jegyzett tőke felemelése

A jegyzett tőke leszállítása

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

1.3. Tőketartalék 

A jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni hozzájárulásként 

Tőketartalék növekedésének, csökkenésének esetei, számviteli elszámolása, ha vállalkozónál a tőketartalék növekedésének, csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával történik.

1.4 Eredménytartalék

Az eredménytartalék a saját tőkének azaz eleme, amelyben alapvetően a vállalkozás korábbi tevékenységének eredményéből származó, a beszámolási időszak végén még fel nem használt saját tőketöbblet, vagy megszüntetésre váró tőkehiány testesül meg. 

Eredménytartalék növekedés jogcímei 

Az osztalék vonatkozásában csak az került megfogalmazásra a törvényben, hogy az osztalékról a tulajdonos lemondhat a vállalkozás javára. A vállalkozás szempontjából ez elengedett kötelezettség.  Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni

az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.

Eredménytartalék csökkentés jogcímei

1.5. Lekötött tartalék 

Pótbefizetésként átvett eszköz bekerülési értéke 

Lekötött tartalék növekedésének és csökkenésének jogcímei a számviteli törvény szerint 

A lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az átalakulással közvetlenül összefüggően keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli és arra más módon nem képeztek fedezetet.

Fejlesztési tartalék különleges kezelése és kapcsolata az értékcsökkenéssel

1.6. Értékelési tartalék értékhelyesbítésből 

Ha az értékelésbe bevont eszközök piaci értéke több, mint a könyv szerinti nettó érték, az értékelésből származó különbözetet a saját tőkén belül elkülönítetten, mint értékelési tartalékot kell kimutatni.

1.7. Adózott eredmény 

A mérlegben és az eredménykimutatásban szereplő adózott eredménynek mindig meg kell egyezni

2. Közbenső mérleg készítési kötelezettség 

A közbenső mérleg elkészítésének szabályait a számviteli törvény tartalmazza. Azt, hogy milyen esetekben kell közbenső mérleget készíteni (osztalékelőleg fizetés, tőkeemelés, felszámolási eljárás, stb.), azt egyéb jogszabályok írják (írhatják) elő.

3. Osztalék számviteli elszámolása, az elengedett osztaléktartozás elszámolása

Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad fordulónapi eredménytartalék  akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

Osztalék és osztalék előleg fizetési szabályok (példa bemutatása)

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.