Webinárium

Beszámoló készítés 2022

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása és a beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Egyéb információk

Időpontok:
2022.03.03. 10:00-12:30-ig
2022.05.24. 10:00-12:30-ig

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 3 számvitel/vállalkozási kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 3 kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 3 kreditpont
    • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 3 kreditpont
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Tematika

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása és a beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása 

Tematika 150 perc

I. A számviteli törvény 2022. január 1-től bevezetésre kerülő változásai az egyes  adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvényben megjelent módosítás alapján (30 perc)

 1.) Szerződés elszámolási egységhez kapcsolódó módosítás

 2.) Fejlesztésre kapott támogatások elszámolásában bekövetkezett módosítás

 3.) Aranyosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli elszámolása

 4.) Regisztrált mérlegképes könyvelőkkel kapcsolatos előírások

 5.) A független könyvvizsgálói jelentés tartalmának bővítése

 6.) A könyvvizsgálói jelentés visszavonása

 7.) Egyéb módosítások (know-how szellemi terméken belüli átsorolása, bekerülési érték meghatározása¬)

 8.) Hatálybalépés, első alkalmazás

II. A számviteli beszámoló ismételt közzétételét érintő változások (10 perc)

Módosult a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbehelyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet, amely lehetővé teszi az ügyvezetés által elfogadott beszámoló passzív státuszba helyzését.

III. A beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása (110 perc)

1.) Könyvviteli zárlat Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. A könyvviteli zárlat időpontja, gyakorisága 

2.) Fordulónap és mérlegkészítés közötti elszámolások. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: 

Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások

Céltartalékkal kapcsolatos elszámolások

Leltáreltérések számviteli elszámolása

3.) Eszközök, források értékelése 

4.) Eredménykimutatás tartalmi elemei, tagolása (belföldi és export árbevétel minősítése, besorolása; egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jellemzőbb tételei, pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai) 

5.) Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 

6.) Könyvvizsgálati kötelezettség 

7.) Beszámoló közzététele és letétbe helyezése (határidők, szankciók)

Előadó

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóTovábbi képzések az előadótól

Időpontok és információk

2022.07.09

150 perc

On-line

12 990,00 Ft

Az árak 27 % ÁFA nélkül értendők.

!ERR No images found in /images/fotogalerie/kursy_onw/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.