Webinárium

Bevételek, költségek, ráfordítások

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások számviteli elszámolása

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Egyéb információk

Időpont: 2022.05.17. 10:00-12:30-ig

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 3 számvitel/vállalkozási kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 2 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 2 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 2 kreditpont
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Tematika

Bevételek, költségek, ráfordítások és a kapott támogatások számviteli elszámolása

Tematika 150 perc

I. Bevételek számviteli elszámolása 

 • Az árbevétel meghatározása, számviteli elszámolása
 • Az árbevétel elszámolásának sajátosságai
 • Egyéb bevételek meghatározása, pénzügyi rendezéshez kapcsolódó és pénzügyi rendezéshez nem mindig kapcsolódó esetek
 • Pénzügyi rendezéstől független egyéb bevételek
 • Elszámolás technikai jellegű egyéb bevételek
 • Pénzügyi műveletek bevételeinek számviteli elszámolása
 • Bevételek aktív időbeli elhatárolása ( A fejlesztési célra kapott támogatás időbeli elhatárolása az új előírások szerint) 
 • Halasztott bevételek

II. Költségek, ráfordítások számviteli elszámolása

 • Az anyagjellegű ráfordítások meghatározása, számviteli elszámolása
 • A személyi jellegű ráfordítások elszámolásának sajátosságai
 • Értékcsökkenési leírás számviteli elszámolása
 • Egyéb ráfordítások meghatározása
 • Pénzügyi rendezéssel együtt felmerülő egyéb ráfordítások
 • Pénzügyi rendezéstől független egyéb ráfordítások
 • Elszámolás technikai jellegű egyéb ráfordítások
 • Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 

III. A kapott támogatások számviteli elszámolása

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni – a számviteli törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja, valamint a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti - jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.

III.1. Támogatások csoportosítása 

III.2. Támogatások formái 

 • Tevékenységhez kapott – működési támogatás
 • Fejlesztéshez kapott támogatás 

Könyvelési feladatok Beruházások, fejlesztések megvalósítására kapott támogatás és Működési költségek finanszírozására kapott támogatások esetében 

III.3.  A projektek finanszírozásának módjai

a.) A kedvezményezett által kifizetett számlák alapján (utófinanszírozás)

b.) A kivitelező által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján

c.) Előlegfizetés formájában

Előadó

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóTovábbi képzések az előadótól

Időpontok és információk

2022.07.08

150 perc

On-line

12 990,00 Ft

Az árak 27 % ÁFA nélkül értendők.

!ERR No images found in /images/fotogalerie/kursy_onw/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.