Webinárium

EU más tagállamából termék beszerzésének

EU más tagállamából termék beszerzésének, külföldről igénybe vett szolgáltatás igénybevétel adózása általános forgalmi adó tekintetében

Előadók: Bonácz Zsolt

Egyéb információk

Időpont:
2023.03.02. 10:00-12:30-ig

Előadók: Bonácz Zsolt

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 3 nem számvitel/vállalkozási kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 3 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 3 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 3 kreditpont
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: Erre a képzésre nem jár!

Tematika

EU más tagállamából termék beszerzésének, külföldről igénybe vett szolgáltatás igénybevétel adózása általános forgalmi adó tekintetében
Tematika (150 perc)

I. Ügylet minősítése

 • miért elengedhetetlen az ügylet minősítése;
 • a minősítés során érvényesítendő szempontok;
 • termékértékesítés fogalma;
 • szolgáltatásnyújtás fogalma;
 • összetett ügylet minősítés (termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás);
 • gyakran elkövetett hibák az összetett ügyletek minősítésénél;
 • téves minősítés következményei;

II. EU más tagállamában végrehajtott termékbeszerzés adózása

 • közösségi adószám funkciója;
 • közösségi termékbeszerzés fogalma;
 • adófizetési kötelezettséggel nem járó közösségi termékbeszerzések;
 • közösségi termékbeszerzés adóztatási helye (a rendeltetés helye szerinti adóztatás);
 • a magyar közösségi adószám használata következtében keletkező adófizetési kötelezettség keletkezésének feltétele (szükséges a közösségi termékbeszerzés tényállásának fennállása) és a fizetendő áfa alapjának utólagos csökkenése;
 • a magyar közösségi adószám használata következtében keletkező adófizetési kötelezettség adólevonási joggal nem párosul (adólevonási jog nem keletkezik);
 • közösségi termékbeszerzések, amely nem tekinthetők közösségi termékbeszerzésnek;
 • belföldi fordított adózás [Áfa tv. 10. § d) pont, 32. §, 139. §] hatálya alá tartozó termékbeszerzések köre;
 • olyan termékbeszerzések kezelése, amelyeknél a belföldi fordított adózás nem irányadó; 
 • az eladó által kialakított téves jogértelmezés következményei (Áfa tv. alapján az áfa felszámítása);

III. Külföldi vállalkozástól igénybe vett szolgáltatásnyújtás adózása

 • teljesítés helyének jelentősége (a szolgáltatás igénybe vevője terhére belföldön akkor köteles a fizetendő áfát meghatározni, ha a teljesítés helye az Áfa tv. II. fejezete szerint belföld);
 • teljesítés helyének meghatározása;
 • állandó telephely szerepe és jelentősége a teljesítés helyének meghatározásánál;
 • ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma a közösségi jog szerint);
 • egyéb (nem ingatlanhoz kapcsolódó) szolgáltatások igénybevétele külföldi vállalkozástól;
 • leggyakrabban előforduló téves jogértelmezések (termék beszerzésének adózása szolgáltatás igénybe vételeként, illetve szolgáltatás igénybe vételének adózása termék beszerzéseként, összetett ügylet részét képező szolgáltatás igénybe vétel önálló adózása);
 • téves jogértelmezések következményei (téves áfa bevallás és összesítő nyilatkozat benyújtása);
 • mely esetben keletkezik a szolgáltatás nyújtó részére fizetett előleg után fizetendő áfát megállapítani;
 • hogyan kell eljárni, ha az igénybe vett szolgáltatás esetében a teljesítés helye nem Magyarország;

IV. Konzultáció

Időpontok és információk

2023.03.02

150 perc

On-line

12 990,00 Ft

Az árak 27 % ÁFA nélkül értendők.

!ERR No images found in /images/fotogalerie/kursy_onw/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.