REGISZTRÁLJON
Input:
Webinárium

IFRS 16 Lízing Standard bemutatása

Egyéb információk

Időpont: 2020.10.22. csütörtök 10:00 – 13:00

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium:
  • 4 kreditpont számvitel / IFRS
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara:
  • a Kkt. 49 §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított speciális kreditpont értéke: 2 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2020.10.22180 percOn-lineV20F1616990 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Tematika

IFRS 16 Lízing Standard bemutatása

Tematika 180 perc

Bevezetés (5 perc)

Az IFRS 16 Lízing standard meghatározza a lízingek megjelenítésére, értékelésére, bemutatására és közzétételére vonatkozó elveket. Célkitűzése annak biztosítása, hogy a lízingbevevők és a lízingbeadók ezeket az ügyleteket valósághűen bemutató, releváns információkat bocsássanak rendelkezésre. A pénzügyi kimutatások felhasználói ezen információk alapján értékelni tudják a lízingek által a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesítményére és cash flow-ira gyakorolt hatást.

Az IASB 2015. októberi döntése alapján 2019. január 1-től hatályos, de a gazdasági társaságoknak lehetőségük van a standard korábbi alkalmazására, de ez feltételhez van kötve.

A standard hatóköre

A gazdálkodó egységnek a jelen standardot minden lízingre alkalmaznia kell, ideértve a használatijog-eszközök allízingben megvalósuló lízingjét is, kivéve a következőket: 

 • a) az ásványkincsek, kőolaj-, földgáz és hasonló, nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek; 
 • b) a lízingbevevő által tartott, az IAS 41 Mezőgazdaság standard hatókörébe tartozó biológiai eszközökre vonatkozó lízingek; 
 • c) az IFRIC 12 Szolgáltatási koncessziós megállapodások értelmezés hatókörébe tartozó szolgáltatási koncessziós megállapodások; 
 • d) a lízingbeadó által rendelkezésre bocsátott, az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel standard hatókörébe tartozó szellemitulajdon-licencek; és
 • e) a lízingbevevő által licencszerződések keretében tartott, az IAS 38 Immateriális javak standard hatókörébe tartozó olyan tételekhez fűződő jogok, mint például a mozifilmek, videofelvételek, színdarabok, forgatókönyvek, szabadalmak és szerzői jogok. 

Alapfogalmak (15 perc)

A lízing fogalma, a lízing kezdőnapja (kezdőnap), a gazdasági élettartam, a módosítás hatálybalépésének napja, a valós érték, a pénzügyi lízing, a fix díjak, a bruttó lízingbefektetés, a kezdeti közvetlen költségek, az implicit lízingkamatláb (a lízing implicit kamatlába) a lízingösztönzők, a lízingmódosítás,a lízingdíjak, a lízingbevevő és a lízingbeadó, a nettó lízingbefektetés, az operatív lízing  és a használatijog-eszköz fogalma.

A lízingügyletek beazonosítása (A standard egy döntési fa segítségével igyekszik bemutatni a lízingügyletek beazonosítása során releváns kérdéseket) (25 perc)

A Lízing futamideje 

A lízingügylet kezdete kapcsán különbséget kell tenni a lízingügylet kezdete (a szerződés megkötése) és a lízing időszak, a lízing futamidejének kezdete között.

A lízingügylet kezdete a szerződés megkötése, vagy a feleknek a lízing legfontosabb rendelkezéseire vonatkozó kötelezettségvállalása közül a korábban bekövetkező esemény időpontja. 

A lízing futamideje a kezdőnapon indul, és magában foglalja a lízingbeadó által a lízingbevevő számára biztosított díjmentes időszakokat is. 

A lízingügylet számviteli elszámolása a lízingbevevőnél (45 perc)

Megjelenítés és kezdeti értékelés

Megjelenítés

A lízingbevevőnek a kezdőnapon egy használatijog-eszközt és egy lízingkötelezettséget kell megjelenítenie. A használatijog-eszközt bekerülési értéken a lízingkötelezettséget a még meg nem fizetett lízingdíjak jelenértékén kell értékelni.

A használatijog-eszköz kezdeti értékelése

A lízingbevevőnek a kezdőnapon a használatijog-eszközt bekerülési értéken kell értékelnie.

A lízingkötelezettség kezdeti értékelése

A lízingbevevőnek a kezdőnapon a lízingkötelezettséget az addig a napig ki nem fizetett lízingdíjak jelenértékeként kell értékelnie. 

A lízing implicit kamatlába és a lízingbevevő inkrementális kamatlába 

Kivételek a megjelenítési szabályok alól a Rövid távú lízingszerződések és a kis értékű eszközök lízingjei. 

Követő értékelés

A lízingbevevőnek a használatijog – eszköz követő értékelése során a lízingtárgyra (mögöttes eszközre) vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. Ez azt jelenti, hogy alkalmazhatja a bekerülési érték modellt vagy az átértékelési modellt az IAS 16 esetleg IAS 38 szabályai szerint.

A lízingkötelezettség követő értékelése főszabályként a lízingkötelezettség értéke, nem más, mint annak kezdeti értéke növelve a kötelezettségre jutó kamat összegével, csökkentve a törlesztések összegével, módosítva a kötelezettség újraértékelésekor elszámolt összeggel.

Szerződésmódosítások

Bemutatás

A lízingbevevőnek vagy a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban be kell mutatnia vagy a megjegyzésekben közzé kell tennie: 

Közlési elvárások a kiegészítő megjegyzésekben a lízingbevevők részéről (20 perc)

Lízingügylet a lízingbeadóknál (45 perc)

Az IFRS 16 standard lényegében nem változtatta meg a lízingbeadói oldalon a korábbi standard az IAS 17 szerinti lízingmodellt, azaz – a lízingbevevőkkel szemben – itt továbbra is megkülönböztetünk pénzügyi és operatív lízinget és ennek megfelelően eltérő számviteli elszámolást fogunk alkalmazni.

A lízingek minősítése

A fenti bekezdésből adódóan a lízingbeadónak a lízingeket vagy operatív lízingnek vagy pénzügyi lízingnek kell minősítenie a lízingügylet kezdetekor. 

Pénzügyi lízingek kezelése

Megjelenítés és értékelés 

A lízingbeadónak a kezdőnapon a pénzügyi lízing keretében tartott eszközöket a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kell megjelenítenie, és azokat követelésként kell bemutatnia a nettó lízingbefektetéssel azonos összegben

Lízingmódosítások pénzügyi lízing szerződések esetében 

Operatív lízingek kezelése

Megjelenítés és értékelés 

Operatív lízing esetén továbbra is a lízingbeadó mutatja ki a könyveiben a lízingtárgyat, az eszköz természetének megfelelő mérlegbesorolás alapján. 

A lízingbeadónak az operatív lízing módosítását a módosítás hatálybalépésének napjától új lízingként kell elszámolnia, és az eredeti lízinghez kötődő előre kifizetett vagy elhatárolt lízingdíjakat az új lízing lízingdíjainak részeként kell figyelembe vennie.

Közzétételek a lízingbeadók esetében (5 perc)

Példák a lízingek IFRS 16 szerinti elszámolásra a lízingbe adónál és a lízingbe vevőnél ( 20 perc)

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.