Webinárium

Nyári adóváltozások 2021

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Egyéb információk

Időpont: 2021.12.01. 10:00-12:30-ig

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 3 nem számvitel/vállalkozási kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 3 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 3 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 3 kreditpont
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Tematika

Nyári adóváltozások 2021

2021. évi LXIX. törvény egyes adótörvények módosításáról

Tematika 150 perc

Személyi Jövedelem Adó - 1995. évi CXVII. törvény módosítása (25 perc)

 • A gyerek fogalmi meghatározásának a bővülése 
 • Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban bekövetkezett módosítások 
 • Az adómentes juttatások körének a bővülése, 
 • Kriptovalutákból származó jövedelem, mint tőke jövedelem 
 • Egyéni vállalkozók általány adózási szabályainak a változása 
 • Az átalányadozó egyéni vállalkozó vállalkozó bevétele alapján megállapítandó adóelőleg szabályok módosítása
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmének a megállapítása 

TAO változása – 1996. évi LXIII. törvény módosítása (30 perc)

 • Társasági Adótörvény szempontjából belföldi illetőségű adózónak minősülő társaságok meghatározása 
 • Csoportos társasági adóalany tagjainak (csoporttagok) meghatározása. 
  • A csoporttagok számviteli politikájának az egységessége
  • A beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen vagy a számviteli törvény III. Fejezete vagy IFRS-ek szerint történik 
 • Fogalmi meghatározások pontosítása (adózó, felső oktatási támogatási megállapodás, közfeleadatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoport) 
 • Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek módosítása
 • Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek módosítása
 • Adóalap meghatározása közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítvány esetén 
 • Csoportos társasági adóalanyok esetén felmerülő adó és késedelmi pótlék fizetési kötelezettség megfizetésének rendje

ÁFA változások – 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (25 Perc)

 • Termék közösségen belüli ellenérték fejében teljesített beszerzésének a meghatározása 
 • Az adómentesség pontosítása termékimport esetén 
 • Adó-visszaigénylő lapként használt igazolás elektronikus úton történő kiállítása
 • Külföldi utas esetében az adómentesség érvényesítése esetén bekövetkezett változások
 • Mentességre vonatkozó új szabályok 
 • Pénzforgalmi szolgáltatók általános kötelezettségei – Áfa tv. 11. Fejezet
  • Fogalmak pontosítása (pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatás, fizető fél, kedvezményezett, fizetési száma, IBAN) 
 • Pénzforgalmi szolgáltató új adatszolgáltatási kötelezettsége
 • Adóbeszedésre kötelezettekre vonatkozó különös szabályok (nyilvántartás vezetés) 
 • Különös adóvisszatérítés kérelem benyújtásának a változása 
 • Uniós jog harmonizáció miatti átmeneti rendelkezés módosítások
 • Egyéb pontosító módosítások (pl. felnőttképző helyett felnőttképző, a szakképzési törvény szerinti akkreditált vizsgaközpont, ennek hiányában a szakmai vizsgát, illetve képesítő vizsgát a szakképzésről szóló törvény szerint megszervező személy) 

Szociális hozzájárulási adó – 2018. évi LII. törvény módosítása (15 Perc)

 • Adófizetési kötelezettség keletkezésének a módosulása
 • A SZOCHO kedvezmény közös szabálya
 • A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye
 • Szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése 2022-től 

Adózás Rendje – 2017. évi CL. törvény módosítása( 20 perc)

 • Székhelyszolgáltató fogalmának pontosítása
 • Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentési kötelezettsége
 • Adóköteles tevékenység szünetelésének következménye
 • Adatszolgáltatási kötelezettség tevékenység szüneteltetéséről
 • Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény befektetési vállalkozás, elektronikus pénz kibocsájtó intézmény adatszolgáltatása
 • Ellenőrzési eljárás keretében végrehajtott adatmentés során lemásolt adatok kezelése
 • Egyéb pontosítások, módosítások késedelmi pótlékra vonatkozóan 
 • Adószám törlés
 • Átmeneti rendelkezések

Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény módosítása (20 perc)

 • Ellenőrzési és végrehajtási eljárás keretében végrehajtott adatmentésre vonatkozó különleges szabályok
 • Egyéb módosítások

Az Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása (15 perc)

Konzultáció

Előadó

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóTovábbi képzések az előadótól

Időpontok és információk

2021.12.01

150 perc

On-line

12 990,00 Ft

Az árak 27 % ÁFA nélkül értendők.

!ERR No images found in /images/fotogalerie/kursy_onw/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.