REGISZTRÁLJON
Input:
Szoftver

Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás

Leírás

A Verlag Dashöfer Kiadó már több, mint 25 éve van jelen a piacon és méltán büszke arra, hogy a Szabályzatok Komplex Gyűjteménye szolgáltatás több, mint 15 éve áll az ügyfeleink rendelkezésére és segíti mindennapi munkájukat. Szabálygyűjteményünk elektronikus, azaz letölthető formában tartalmazza mindazokat a kötelező és ajánlatott szabályzatokat és iratmintákat, amelyek a szervezet működéséhez elengedhetetlenek. A szabályzat- és iratmintákat szakértőink az aktuális jogszabályi változások szerint folyamatosan aktualizálják.

Munkatársaink és Szakértőink elhivatottsága szolgálja az Ön szaktudását és szakmai sikerét, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy Önnek minél több szakmai anyagot, tanácsadást és egy biztos támaszt nyújtsunk a mindennapi kihívások mellett. 

Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás Alap csomag: Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás Exkluzív csomag:
 • Kötelező számviteli szabályzatok (A 2000. évi C. törvény és 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján)
 • Belső szabályzatok a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdésekben (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján)
 • Egyéb szabályzatok
 • 2019 és 2020 évi archív szabályzatok
 • Kérdés – Válasz szolgáltatás ( számvitel, adózás és gazdálkodás témakörben) -   az előfizetés ideje alatt korlátlan kérdezési lehetőség
 • Online előadásokon (webinárium) való részvétel
 • Szakmai cikkek
 • Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok
 • Szabályzat gyűjtemény – Államháztartás Alap csomag teljes tartalma
 • Ellenőrzéshez, kontrollhoz kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok
 • Kérdés – Válasz szolgáltatás ( számvitel, adózás és gazdálkodás témakörben) -   az    előfizetés ideje alatt korlátlan kérdezési lehetőség
 • Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok
 • Online előadásokon (webinárium) való részvétel
 • Szakmai cikkek
 • Egyedi dokumentum ellenőrzés szakértőnk által ( Évente 3 db előre elkészített sablont küldhet szakértőnknek, aki megvizsgálja a dokumentumokat és 3 napon belül javaslatot tesz az esetleges javításokra.
 • GDPR Dokumentumok
 • ISO 9001-2015 szabvány szerinti audit csomag
                   33.722 Ft (nettó)/év                         50.015 Ft (nettó)/év
                                             

Tartalom

Tartalomjegyzék Államháztartás Alap csomag Államháztartás Exkluzív csomag
Kötelező számviteli szabályzatok
( A 2000. évi C. törvény és 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet alapján)
X X

Számviteli politika
Mellékletei:  
1. sz. melléklet üzembe helyezési okmány 

X X

Pénzkezelési szabályzat
Mellékletei:  
1. sz. melléklet Nyilatkozat anyagi felelősségről
2. sz. melléklet Házipénztár átadás-átvétel
3. sz. melléklet Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról
4. sz.. melléklet Összesítő pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről
5. sz. mellékelt Szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartó lapja
6. sz. melléklet Hamis, vagy hamisnak látszó bankjegy visszatartása

X X

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
Mellékletei:   
1.sz. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, értékpapírok terven felőli értékcsökkenésének, értékvesztésének elszámolásához (vagy visszaírásához)

X X

Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Mellékletei:
1. sz. melléklet Készpénzállomány leltározása
2. sz. melléklet leltározási utasítás
3. sz. mellékelt megbízólevél    
4. sz. melléklet jegyzőkönyv leltározás megkezdése
5. sz. melléklet nyilatkozat       
6. sz. melléklet jegyzőkönyv leltározás befejezése

X X

Önköltségszámítási szabályzat
Mellékletei: 
1. sz. melléklet kimutatás a közvetett költségek felosztásának alapjául szolgáló - tárgyidőszaki – mutatószámokról
2. sz. melléklet Nyilvántartás a kiadott munkaszámokról
3. sz. melléklet elszámolóív a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez
4. sz. melléklet utókalkulációs séma
5. sz. melléklet a helyiségek bérbeadása kalkulációs sémája
6. sz. melléklet gondozási díj kalkulációs sémája
7. sz. melléklet növénytermelés kalkulációs sémája
8. sz. melléklet állattenyésztés kalkulációs sémája

X X
Számlarend X X
Belső szabályzatok a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdésekben
(368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján)
X X
A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat  X X
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat  X X
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend  X
Gazdálkodási szabályzat X X
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata X X
Kiküldetési szabályzat  X X
Reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzata  X X
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének szabályzata X X
Ügyrend - gazdasági szervezet X X
Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata  X X
Ellenőrzéshez, kontrollhoz kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok
(a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) 
X
Belső kontroll X
Belső ellenőrzési kézikönyv X
Belső ellenőrzési mellékletek X
Integrált kockázatkezelési szabályzat X
Az integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítéséhez kapcsolódó mellékletek X
Az ajándékok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat X
Ellenőrzési nyomvonal_Ajándékok elfogadása  X
Szabályzat a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról X
Összeférhetetlenségi szabályzat X
Szabályzat vagyonnyilatkozattételről X
A vagyon magáncélú igénybevételének szabályzata  X
Munkamegosztási megállapodás  X
Szervezeti és Működési szabályzat X
Panaszkezelési szabályzat X
Egyéb szabályzatok (GDPR, munkavédelem, egészségügy)  X X
Élelmezési szabályzat X X
Munkavédelmi szabályzat X X
Cafeteria szabályzat X X
Egyéni védőfelszerelés juttatási szabályzat X X
Közszolgálati szabályzat X X
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata X X
Szellemitulajdon - kezelési szabályzat X X
Előzetes- és időszakos orvosi vizsgálat szabályzat X X
Iratkezelési szabályzat X X
Bizonylati rend X X
Informatikai Biztonsági szabályzat X X
Cafeteria juttatási szabályzat 2021_AH (a 2021.december 31-ig tartó változásokkal kiegészítve) X X
Bizományi értékesítésre átvett áruk kezelési és eljárási szabályzata X X
Bizományosi szerződés X
GDPR Dokumentumok X
Közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési szabályzat X
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat X
Adatkezelési hozzájárulás minta X
Adattovábbítási nyilvántartás minta X
Adatszolgáltatási nyilvántartás minta X
Általános adatleltár-az Infotv. által előír közételi kötelezettség teljesítéséhez X
Adatkezelési nyilvántartás - a GDPR 30. cikkének megfelelően X
Érintteti jogok biztosítása és intézkedések kezelése X
Adatkezelési tájékoztatók nyilvántartása X
(Gazdálkodó) adatvédelmi incidens nyilvántartása X
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak X
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről X
Adatvédelmi tájékoztató X
Adatkezelési dokumentáció felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv mintája X
Az adatszivárgás megelőzésére tett szervezési technikai intézkedések megfelelőségének felülvizsgálatáról X
Az adattörlési határidők felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Az adatok pontosságának felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Az adatok célhoz kötöttségének felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv X
Az adatkezelési tájékoztatók felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok X X
Adatkezelési tájékoztató testhőmérséklet mérés X X
Adatkezelési tájékoztató testhőmérséklet mérés X X
Fizetés nélküli szabadság engedélyezése X X
Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendeléséről (Home Office) X X
Kérelem fizetés nélküli szabadság iránt X X
Munkáltatói igazolás munkába járáshoz X X
Munkaszerződés - Távmunka (határozott/ határozatlan időtartamra) X X
Munkaszerződés megszüntetése közös megegyezéssel X X
Értesítés munkaviszony megszüntetéséről próbaidő alatt X X
Ügyvezetői tájékoztató a munkaszervezéssel, kapcsolattartással, kommunikációval és higiéniás rendelkezések szabályozásával X X
Ügyvezetői tájékoztató a munkavállalók részére a pandémiás járvány elleni védekezés céljából történő testhőmérséklet mérés ellenőrzésére tett intézkedésről X X
Ügyvezetői utasítás munkavégzési helyről változó munkavégzési hely esetén X X
Távmunka működési szabályzat X X
Nyilatkozat X X
Munkavégzésről szóló igazolás - A koronavírus-járvány idején elrendelt kijárási tilalom idejére – 2020 november X X
Archív Dokumentumok X X
2019. évi szabályzatok X X
2020. évi szabályzatok X X

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.