Szoftver

Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás

Szabályzatgyűjteményünk elektronikus, azaz letölthető formában tartalmazza mindazokat a kötelező és ajánlatott szabályzatokat és iratmintákat, amelyek a szervezet működéséhez elengedhetetlenek. A szabályzat- és iratmintákat szakértőink az aktuális jogszabályi változások szerint folyamatosan aktualizálják.

Leírás

A Verlag Dashöfer Kiadó már több, mint 25 éve van jelen a piacon és méltán büszke arra, hogy a Szabályzatok Komplex Gyűjteménye szolgáltatás több, mint 15 éve áll az ügyfeleink rendelkezésére és segíti mindennapi munkájukat. Szabálygyűjteményünk elektronikus, azaz letölthető formában tartalmazza mindazokat a kötelező és ajánlatott szabályzatokat és iratmintákat, amelyek a szervezet működéséhez elengedhetetlenek. A szabályzat- és iratmintákat szakértőink az aktuális jogszabályi változások szerint folyamatosan aktualizálják.

Munkatársaink és Szakértőink elhivatottsága szolgálja az Ön szaktudását és szakmai sikerét, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy Önnek minél több szakmai anyagot, tanácsadást és egy biztos támaszt nyújtsunk a mindennapi kihívások mellett. 

Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás Alap csomag: Szabályzat gyűjtemény - Államháztartás Exkluzív csomag:
 • Kötelező számviteli szabályzatok (A 2000. évi C. törvény és 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján)
 • Belső szabályzatok a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdésekben (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján)
 • Egyéb szabályzatok
 • 2019 és 2020 évi archív szabályzatok
 • Kérdés – Válasz szolgáltatás ( számvitel, adózás és gazdálkodás témakörben) -   az előfizetés ideje alatt korlátlan kérdezési lehetőség
 • Online előadásokon (webinárium) való részvétel
 • Szakmai cikkek
 • Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok
 • Szabályzat gyűjtemény – Államháztartás Alap csomag teljes tartalma
 • Ellenőrzéshez, kontrollhoz kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok
 • Kérdés – Válasz szolgáltatás ( számvitel, adózás és gazdálkodás témakörben) -   az    előfizetés ideje alatt korlátlan kérdezési lehetőség
 • Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok
 • Online előadásokon (webinárium) való részvétel
 • Szakmai cikkek
 • Egyedi dokumentum ellenőrzés szakértőnk által ( Évente 3 db előre elkészített sablont küldhet szakértőnknek, aki megvizsgálja a dokumentumokat és 3 napon belül javaslatot tesz az esetleges javításokra.
 • GDPR Dokumentumok
 • ISO 9001-2015 szabvány szerinti audit csomag
                   33.722 Ft (nettó)/év                         50.015 Ft (nettó)/év
                                             

Tartalom

Tartalomjegyzék Államháztartás Alap csomag Államháztartás Exkluzív csomag
Kötelező számviteli szabályzatok
( A 2000. évi C. törvény és 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet alapján)
X X
Számviteli politika szabályzat
Mellékletei: 
1. sz. melléklet üzembe helyezési okmány 
X X
Pénzkezelési szabályzat
Mellékletei: 
1. sz. melléklet Nyilatkozat anyagi felelősségről
2. sz. melléklet Házipénztár átadás-átvétel
3. sz. melléklet Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról
4. sz.. melléklet Összesítő pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről
5. sz. mellékelt Szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartó lapja
6. sz. melléklet Hamis, vagy hamisnak látszó bankjegy visszatartása
X X
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
Mellékletei:  
1.sz. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, értékpapírok terven felőli értékcsökkenésének, értékvesztésének elszámolásához (vagy visszaírásához)
X X
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Mellékletei:
1. sz. melléklet Készpénzállomány leltározása
2. sz. melléklet leltározási utasítás
3. sz. mellékelt megbízólevél   
4. sz. melléklet jegyzőkönyv leltározás megkezdése
5. sz. melléklet nyilatkozat      
6. sz. melléklet jegyzőkönyv leltározás befejezése                             
X X
Önköltségszámítási szabályzat
Mellékletei:
1. sz. melléklet kimutatás a közvetett költségek felosztásának alapjául szolgáló - tárgyidőszaki – mutatószámokról
2. sz. melléklet Nyilvántartás a kiadott munkaszámokról
3. sz. melléklet elszámolóív a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez
4. sz. melléklet utókalkulációs séma
5. sz. melléklet a helyiségek bérbeadása kalkulációs sémája
6. sz. melléklet gondozási díj kalkulációs sémája
7. sz. melléklet növénytermelés kalkulációs sémája
8. sz. melléklet állattenyésztés kalkulációs sémája
X X
Számlarend X X
Belső szabályzatok a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdésekben
(368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján)
X X
A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet A 2011. évi CXII. törvényhez Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez
2.sz. melléklet Általános közzétételi lista
3.sz. melléklet Elszámoló ív a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéséhez
4.sz. melléklet Általános adatleltár az Info tv. által előír közételi kötelezettség teljesítéséhez
X X
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Az anyag-, eszköz (készlet) gazdálkodás nyilvántartásához használandó bizonylatok köre 
X X
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend
Mellékletei:
1.sz. melléklet A beszerzési eljárás során szervezetünk nevében Eljáró személyek (szervezetek)
2/a.sz. melléklet Összeférhetetlenségi Nyilatkozat
2/b.sz. melléklet Összeférhetetlenségi Nyilatkozat
3.sz. melléklet Ajánlattételi felhívás ajánlatkérés 
X
Gazdálkodási szabályzat
Mellékletei:
1/a.sz. melléklet Felhatalmazás
1/b.sz. melléklet Felhatalmazás
2/a.sz. melléklet (ha gazdasági szervezettel nem rendelkeznek) Kijelölés
2/b.sz. melléklet (ha gazdasági szervezettel rendelkeznek) Kijelölés
3.sz. melléklet Kijelölés
4/a.sz. melléklet Kijelölés
4/b.sz. melléklet Kijelölés
5/a.sz. melléklet Kijelölés
5/b.sz. melléklet Kijelölés
6.sz. melléklet Nyilvántartás
7.sz. melléklet Tájékoztatás a nem írásban tett kötelezettségvállalásról
8.sz. melléklet Utalvány 2022…. költségvetési évre
X X
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata
Mellékletei:
1.sz. melléklet Szabvány menetokmányok (Személygépkocsi menetlevél, Tehergépjármű menetlevél, Autóbusz menetlevél, Fuvarlevél)
2. sz. melléklet Gépkocsi átadás-átvétele
3.sz. melléklet Gépkocsi igénylés
4.sz. melléklet Készpénzigénylés üzemanyag előlegre
5.sz. melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
6.sz. melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
7/a.sz. melléklet Kimutatás 202... év ..............havi üzemanyag megtakarításról (SZJA. törvény 27.§ (2) bek. alapján)
7/b.sz. melléklet Kimutatás 2022.... év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról
8.sz. melléklet Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez
9.sz. melléklet Hivatali gépjármú magáncélú használatának igénylése
10.sz. melléklet Hivatali gépjármú magáncélú használatra történő átvétele, Hivatali gépjármú magáncélú használatból történő visszavétele
11.sz. melléklet Elszámoló lap saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
12.sz. melléklet Üzemanyagköltség elszámolásának ellenőrzése
X X
Kiküldetési szabályzat
Mellékletei:
1. sz. melléklet Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás (Vonat, Autóbusz, Szgk.)
2. sz. melléklet Kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez
3. sz. melléklet Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás
4. sz. melléklet Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez
X X
Reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzata
Mellékletei:
1.sz. melléklet Üzleti vendéglátásra jogosultak köre és a vendéglátásra – résztvevőként – fordítható keretösszeg felső határa
2.sz. melléklet Személyi reprezentációra jogosultak köre és az általuk … (évente, havonta) felhasználható keret összege
3. sz. melléklet Ajándékozásra jogosultak köre és az egy fő megajándékozottra fordítható vásárlási értékhatár felső összege
4.sz. melléklet Nyilvántartás a reprezentációs kiadásokról és az üzleti ajándékozásról
X X
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének szabályzata X X
Ügyrend - gazdasági szervezet
Mellékletei:
1.sz. melléklet Támogatási szerződés
2.sz. melléklet Nyilvántartás az Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – biztosított támogatásokról, valamint az azokkal kapcsolatos támogatási szerződésekről
X X
Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata
Mellékletei:
1.sz. melléklet Kimutatás a mobiltelefon használatra jogosultságról
2. sz. melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv
X X
Ellenőrzéshez, kontrollhoz kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok
(a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) 
X
Belső kontroll
Mellékletei:
1.sz. melléklet A költségvetési szervek részére jogszabályban meghatározott belső szabályzatok és egyéb dokumentumok:
2.sz. melléklet (költségvetési szerv) működési folyamatainak ellenőrzési nyomvonala
3.sz. melléklet Feladatmegosztás a szervezeten belüli kontrollkörnyezet kialakításában
4.sz. melléklet Feladatmegosztás a szervezeten belül – ki, miért felelős az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében
5.sz. melléklet Valószínűség és a Hatás értékek meghatározása
6 sz. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez Nyilatkozat
7.sz. melléklet Kérdéslista a költségvetési szerven belüli szervezeti egységek vezetői számára
X
Belső ellenőrzési kézikönyv X
Belső ellenőrzési mellékletek
Mellékletei:
1.sz. melléklet Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez
2.sz. melléklet Alapvető vizsgálati eljárások, technikák
3.sz. melléklet Mintavételezési eljárások
4.sz. melléklet A belső kontrollrendszer kulcsfontosságú elemeinek tesztelése
5.sz. melléklet Az ellenőrzési bizonyítékok előállításának folyamata
6.sz. melléklet Összesített vélemény az ellenőrzött területről
7.sz. melléklet Az ellenőrzés megállapításainak rangsorolása

Iratminták:
1.sz. iratminta Belső ellenőrzési képességek
2.sz. iratminta Tudás- és készségleltár, illetve fejlesztési terv
3.sz. iratminta Egyéni képzési terv
4.sz. iratminta Folyamatlista
5.sz. iratminta Belső ellenőrzési fókusz
6.sz. iratminta Interjú kérdőív a vezetés elvárásainak megismerésére
7.sz. iratminta Kockázatfelmérési kérdőív folyamatgazdák részére
8.sz. iratminta A folyamatok jelentőségének meghatározása
9.sz. iratminta Folyamatok kockázatának értékelése és a kontrollpontok azonosítása
10.sz. iratminta Kockázatelemzés összesítése
11.sz. iratminta Kockázati térkép
12.sz. iratminta Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása
13.sz. iratminta Éves ellenőrzési terv
14.sz. iratminta Ellenőrzési program
15.sz. iratminta Megbízólevél
16.sz. iratminta Összeférhetetlenségi nyilatkozat
17.sz. iratminta Értesítő levél
18.sz. iratminta Munkalap (belső ellenőr által készített)
19.sz. iratminta Nyomtatvány interjúkészítéshez
20.sz. iratminta Kérdéssorok
21.sz. iratminta Közös jegyzőkönyv
22.sz. iratminta Teljességi nyilatkozat
23.sz. iratminta Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv
24.sz. iratminta Kísérőlevél ellenőrzési jelentéstervezet megküldéséhez
25.sz. iratminta Válaszlevél az észrevételekre
26.sz. iratminta Egyeztető megbeszélés jegyzőkönyv
27.sz. iratminta Kísérőlevél lezárt ellenőrzési jelentés megküldéséhez
28.sz. iratminta Ellenőrzési jelentés/-tervezet
29.sz. iratminta Intézkedési terv elfogadása
30.sz. iratminta Intézkedések nyilvántartása
31.sz. iratminta Ellenőrzési lista a belső ellenőrzés tervezése előkészítésének folyamatos minőségbiztosításához
32.sz. iratminta Ellenőrzési lista a kockázatelemzés folyamatos minőségbiztosításához
33.sz. iratminta Ellenőrzési lista a belső ellenőrzés tervezésének folyamatos minőségbiztosításához
34.sz. iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzésre való felkészülés folyamatos minőségbiztosításához
35.sz. iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzés végrehajtásának folyamatos minőségbiztosításához
36.sz. iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzési jelentés elkészítésének folyamatos minőségbiztosításához
37.sz. iratminta Ellenőrzést követő felmérő lap
38.sz. iratminta Kulcsfontosságú teljesítménymutatók
39.sz. iratminta Ellenőrzések nyilvántartása
40.sz. iratminta Ellenőrzési mappa
41.sz. iratminta Tanácsadói feladat munkaprogram
42.sz. iratminta Tanácsadói feladat elvégzéséről szóló jelentés
X
Integrált kockázatkezelési szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Feladatmegosztás a szervezeten belül – ki, miért felelős az integrált
kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében
2.sz. melléklet Valószínűség és a Hatás értékek meghatározása
3.sz. melléklet Kockázati térkép
X
Az integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítéséhez kapcsolódó mellékletek
Mellékletei:
1.sz. melléklet Belső ellenőrzés - Hatáskör mátrix
2.sz. melléklet Belső ellenőrzés által alkalmazható - Kockázatelemzési modellek
3.sz. melléklet Belső ellenőrzés – Kockázatelemzési módszerei
X
Az ajándékok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat X
Ellenőrzési nyomvonal_Ajándékok elfogadása  X
Szabályzat a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról
Mellékletei:
1/1.sz. melléklet Jegyzőkönyv panasz/közérdekű bejelentés rögzítéséhez
’/2.sz. melléklet Nyilvántartás a közérdekű bejelentésekről
1/3.sz. melléklet Éves összefoglaló táblázat az integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentésekről
X
Összeférhetetlenségi szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet A vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozat mintája
X
Szabályzat vagyonnyilatkozattételről
Mellékletei:
1.sz. melléklet Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök, és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakorisága
2.sz. melléklet Átadás-átvételi igazolás a vagyonnyilatkozatok átvételéről
3.sz. melléklet Nyilvántartás a vagyonnyilatkozatokról

Függelékei:
1.sz. függelék Vagyonnyilatkozat
X
A vagyon magáncélú igénybevételének szabályzata  X
Munkamegosztási megállapodás  X
Szervezeti és Működési szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet A költségvetési szerv szervezeti felépítése
2.sz. melléklet A költségvetési szerv gazdasági szervezetének felépítése
3.sz. melléklet Munkaköri leírások (A munkaköri leírások javasolt szerkezete, tartalma)
3/a.sz. melléklet Munkaköri leírás Gazdasági igazgató /gazdasági vezető/
3/b.sz. melléklet Munkaköri leírás Pénzügyi és számviteli vezető
4.sz. melléklet Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök
5.sz. melléklet Munkaruházatra jogosultak köre
6.sz. melléklet A költségvetési szerv munkarendje (A költségvetési szerv munkarendje szabályozásának javasolt tartalma)
7.sz. melléklet A kiadmányozás rendje (A kiadmányozás rendjének szabályozásához javasolt szerkezet)
X
Panaszkezelési szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Panaszfelvételi lap
2.sz. melléklet Panaszládába bedobható űrlap
3.sz. melléklet Felülvizsgálati kérelem
X
Egyéb szabályzatok (GDPR, munkavédelem, egészségügy)  X X
Élelmezési szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Nyilatkozat az állati etetésre használt élelmiszer-hulladékról (konyhai hulladékról)
2.sz. melléklet Az élelmezéssel kapcsolatos és használandó bizonylatok jegyzéke
X X
Munkavédelmi szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Tisztálkodó- és védőszerek juttatásának rendje
2.sz. melléklet Védőital juttatásának rendje
3.sz. melléklet Egyedüli munkavégzéstől tiltott munkahelyek jegyzéke
4.sz. melléklet Beszállási engedély        
5.sz. melléklet Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez
6.sz. melléklet Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
7.sz. melléklet Azon munkaterületek és munkahelyek jegyzéke, ahová csak az oda beosztottak és a felügyelettel megbízott személyek léphetnek be
8.sz. melléklet Fiatalkorúak, nők, terhesanyák számára tiltott munkafeltételek jegyzék
9.sz. melléklet Előzetes és időszakos ellenőrző felülvizsgálatok elvégzésének rendje
10.sz. melléklet Mentési terv
11.sz. melléklet Fontosabb munkavédelmi jogszabályok jegyzéke
X X
Egyéni védőfelszerelés juttatási szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Egyéni védőfelszerelések juttatási rendje
X X
Egyéni védőfelszerelés juttatási szabályzat X X
Közszolgálati szabályzat X X
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet A közszolgálati alapnyilvántartás adatköre
2.sz. melléklet Szervezeti adatok jelentőlapja közigazgatási szerv szervezeti adatainak bejelentéséhez
3.sz. melléklet Üres álláshely bejelentőlapja
4.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató (alkalmazás, munkaerő felvétel)
5.sz. melléklet Munkerő-felvételben résztvevő természetes személy hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez
6.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató (közszolgálati tisztviselő részére)
7.sz. melléklet A közszolgálati tisztviselő hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez
8.sz. melléklet Helyesbítés iránti kérelem (Adatkezelés)
9.sz. melléklet Törlési kérelem (Adatkezelés)
10.sz. melléklet Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem
11.sz. melléklet Adathordozásra vonatkozó kérelem
12.sz. melléklet Tiltakozás
13.sz. melléklet Adatkezelési nyilvántartás (a GDPR 30. cikkének megfelelően) 
X X
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
Mellékletei:
1.sz. melléklet Kódjegyzék a feleslegessé válás okairól
2.sz. melléklet Kódjegyzék a kiselejtezett eszközök hasznosításának módjáról
3.sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve
4.sz. melléklet Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve
X X
Szellemitulajdon - kezelési szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet A szellemi alkotások bejelentésének kötelező tartalmi elemei
2.sz melléklet A ………………………. (intézmény) Innovációs bizottságának ügyrendje
3.sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok
4.sz. melléklet A felhasználói szerződésekkel kapcsolatos adózási kérdések - a 2022-ben hatályos szabályok alapján
X X
Előzetes- és időszakos orvosi vizsgálat szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Időszakos orvosi vizsgálatok rendje
X X
Iratkezelési szabályzat X X
Bizonylati rend
Mellékletei:
1.sz. melléklet Befektetett eszközök nyomtatványai
2.sz. melléklet Készletek nyomtatványai
3.sz. melléklet Pénz - és értékkezelés nyomtatványai
4.sz. melléklet Leltározás nyomtatványai
5.sz. melléklet Selejtezés nyomtatványai
6.sz. melléklet Az általános forgalmi adó elszámolásának bizonylatai
7.sz. melléklet Egyéb pénzügyi nyomtatványok
8.sz. melléklet Az állattartás – növénytermesztés speciális bizonylatai
X X
Informatikai Biztonsági szabályzat
Mellékletei:
1.sz. melléklet Adatkezelési nyilatkozat
2.sz. melléklet Géptermi rend
X X
Cafeteria juttatási szabályzat 2021_AH (a 2021.december 31-ig tartó változásokkal kiegészítve)
Mellékletei:
1.sz. melléklet Nyilatkozat a Cafetéria keret felhasználásáról
2.sz. melléklet Nyilatkozat Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez 2022…... évre
3.sz. melléklet Nyilatkozat Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról
4.sz. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
X X
Bizományi értékesítésre átvett áruk kezelési és eljárási szabályzata X X
Bizományosi szerződés X
GDPR Dokumentumok X
Közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési szabályzat X
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat X
Adatkezelési hozzájárulás minta X
Adattovábbítási nyilvántartás minta X
Adatszolgáltatási nyilvántartás minta X
Általános adatleltár-az Infotv. által előír közételi kötelezettség teljesítéséhez X
Adatkezelési nyilvántartás - a GDPR 30. cikkének megfelelően X
Érintteti jogok biztosítása és intézkedések kezelése X
Adatkezelési tájékoztatók nyilvántartása X
(Gazdálkodó) adatvédelmi incidens nyilvántartása X
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak X
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről X
Adatvédelmi tájékoztató X
Adatkezelési dokumentáció felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv mintája X
Az adatszivárgás megelőzésére tett szervezési technikai intézkedések megfelelőségének felülvizsgálatáról X
Az adattörlési határidők felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Az adatok pontosságának felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Az adatok célhoz kötöttségének felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv X
Az adatkezelési tájékoztatók felülvizsgálatáról készült Jegyzőkönyv X
Koronavírussal kapcsolatos szakmai anyagok X X
Adatkezelési tájékoztató testhőmérséklet mérés X X
Adatkezelési tájékoztató testhőmérséklet mérés X X
Fizetés nélküli szabadság engedélyezése X X
Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendeléséről (Home Office) X X
Kérelem fizetés nélküli szabadság iránt X X
Munkáltatói igazolás munkába járáshoz X X
Munkaszerződés - Távmunka (határozott/ határozatlan időtartamra) X X
Munkaszerződés megszüntetése közös megegyezéssel X X
Értesítés munkaviszony megszüntetéséről próbaidő alatt X X
Ügyvezetői tájékoztató a munkaszervezéssel, kapcsolattartással, kommunikációval és higiéniás rendelkezések szabályozásával X X
Ügyvezetői tájékoztató a munkavállalók részére a pandémiás járvány elleni védekezés céljából történő testhőmérséklet mérés ellenőrzésére tett intézkedésről X X
Ügyvezetői utasítás munkavégzési helyről változó munkavégzési hely esetén X X
Távmunka működési szabályzat X X
Nyilatkozat X X
Munkavégzésről szóló igazolás - A koronavírus-járvány idején elrendelt kijárási tilalom idejére – 2020 november X X
Archív Dokumentumok X X
2019. évi szabályzatok X X
2020. évi szabályzatok X X
2021. évi szabályzatok X X

A termékkel kapcsolatos kérdéseire válaszol:
Nagy Nóra - n.nagy@dashofer.hu